موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

بررسی بیمه تکافل در شورای فقهی صنعت بیمه

بررسی فعالیت بیمه های تکافل در ایران و انطباق سه طرح جدید بیمه‌ای با موازین شرعی، مهم‌ترین محورهای دومین جلسه شورای فقهی صنعت بیمه کشور بوده است.

مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات

به گزارش شبکه اجتهاد، “سید محمد کریمی” رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این جلسه با اشاره به اینکه آخرین قانون مربوط به بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۸۷تصویب شده است و اجرای آزمایشی این قانون در سال ۱۳۹۲ پایان می‌یابد گفت: کارگروهی مسئولیت اصلاح قانون را در بیمه مرکزی برعهده گرفته است.

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد قانون اجباری بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۴۷تصویب شد و در سال ۱۳۸۷مورد بازنگری قرار گرفته اما با توجه به اجرای آزمایشی و پنجساله آن و اشکال ها و ابهام ها ، بررسی این قانون در دستور کار است.

کریمی با تاکید بر سرعت در اجرای این برنامه با توجه به مهلت تعیین شده ابراز امیدواری کرد با استفاده از نظر شورای فقهی صنعت بیمه برای تهیه لایحه قانونی مستدل و منطقی جهت ارائه به دولت و مجلس اقدام شود.

رئیس شورای عالی بیمه با اشاره به بیمه های تکافل و بررسی طرح های بیمه ای نوین در شاخه بیمه زندگی ، به عنوان مهم ترین محورهای تعیین شده برای طرح در شورای فقهی ، استفاده از نظر صاحبنظران و عالمان دینی در مفاهیم بیمه ای را ضروری دانست که زمینه های درستی و راستی را در تدوین آئیین نامه ها و مقررات فراهم می آورد.

کریمی با اشاره به منویات و نظریات علمای بزرگواردین در خصوص بیمه گفت: علمای اهل تسنن به علل مختلف قراردادهای بیمه ای را نمی پذیرند و به جای آن با عقود تکافل فعالیت های بیمه ای خود را انجام می دهند . در همین خصوص ماموریتی به پژوهشکده بیمه واگذار شده است تا با توجه به بازار بالقوه موجود بین المللی، مطالعات و بررسی های لازم و کافی در باره چگونگی و شیوه انعقاد قراردادهای اهل تسنن انجام شود.

وی با اشاره با اینکه نگاه بیمه مرکزی به این موضوغ ؛ اثباتی است، از استخراج موضوع های مشترک قراردادهای بیمه ای و تکافل به عنوان یکی از اهداف پرداختن به این موضوع یاد کرد و گفت : با کنارگذاشتن برخی اختلافات جزئی می توان به سرمایه گذاری در بازارهای جدید اندیشید.

دراین جلسه نماینده پژوهشکده بیمه هم با تشریح برخی از زوایای مطالعات و بررسی های انجام شده درخصوص بیمه های تکافل و بیان این نکته که تکافل رقیبی برای مباحث بیمه ای نیست، گفت : با توجه به وجود بازار بزرگ تکافل در کشورهای حوزه خلیج فارس می توان به تاثیر گذاری مطالعات انجام شده در سرمایه گذاری های آتی امیدوار بود.

به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی؛ دراین جلسه همچنین مهم‌ترین محورهای سه رشته بیمه ای جدید از سوی مدیر عامل یکی از شرکت‌های بیمه‌ای مطرح شد تا اعضای شورای فقهی بیمه ای درباره انطباق با موازین شرعی این طرح ها اعلام نظر کنند.

منبع: شبکه اجتهاد