موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان بندی شده

سعید شریعتی

اصل مقاله

دانلود مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.