موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

ترجمه کتاب اقتصادنا (اقتصاد ما) جلد دوم

شهید محمدباقر صدر؛ مترجم: عبدالعلی اسپهبدی

کتاب اقتصادنا ادبیات جدیدی را در حوزه اقتصاد اسلامی به وجود آورد و مورد توجه‌ اندیشمندان مسلمان قرار گرفت. نویسنده در نگارش آن، بین مفاهیم فقهی و اصطلاحات فنی دانش اقتصاد الفت و سازگاری برقرار نموده و به شیوۀ ابتکاری به تحلیل مفاهیم اقتصادی پرداخته است. این کتاب نخستین اثری است که ساختار اقتصادی اسلام را به شکل علمی و نظام مند طرح کرده است.
کتاب اقتصادنا در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش نخست آن به طرح، تفسیر و نقد علمی نظام‌های اقتصادی سرمایه داری و کمونیستی پرداخته است و بخش دوم آن به استخراج نظام اقتصادی اسلام و طرح عناصر اصلی آن اختصاص یافته است.

جلد دوم کتاب

دانلود جلد دوم

شما می‌توانید فایل PDF جلد دوم کتاب را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

برای مشاهده ترجمه جلد اول اقتصاد ما کلیک نمایید.