حکم ربا در تأخیر بدهی

ربا در تأخیر بدهی از نظر قاطبه مراجع تقلید حرام است.

در استفتایی که از دفاتر مراجع تقلید از طریق مکاتبه انجام شد. تمامی مراجع تقلید عظام قایل به حرمت دریافت زیاده در تأخیر بدهی و ربوی بودن آن شدند.

بررسی فقهی ـ حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران

شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.

فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)

نمامنتسیبسی

سیب

سیب

سیب

سیب

ی

 

 

منبع استفتاء: سایت مقام معظم رهبری

Khamenei

متن

فتوای آیت الله روحانی(دامت برکاته)

Rohani

متن

فتوای آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته)

javadi

متن

فتوای آیت الله طباطبایی حکیم(دامت برکاته)

Hakim

متن

فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)

Sobhani

متن

فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)

Sistani

متن

فتوای آیت الله حسینی شاهرودی(دامت برکاته)

Mohamad hashemi

متن

فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)

Shobeiri

متن

فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)

Safi

متن

فتوای آیت الله علوی گرگانی(دامت برکاته)

Alavi gorgani

متن

فتوای آیت الله محقق کابلی(دامت برکاته)

kaboli

متن

فتوای آیت الله گرامی(دامت برکاته)

Gerami

متن

فتوای آیت الله مظاهری(دامت برکاته)

mazaheri

متن

فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)

Makarem

متن

فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)

noori

متن

فتوای آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته)

وحید خراسانی مراجع تقلید

فتوای آیت الله هاشمی شاهرودی(دامت برکاته)

Mahmod hashemi

متن

شرح کارشناسی

متن

https://tyb.ir/?p=27788 =لینک کوتاه مطلب

سایر احکام و استفتائات

حکم ربا در تأخیر بدهی

در استفتایی که از دفاتر مراجع تقلید از طریق مکاتبه انجام شد. تمامی مراجع تقلید عظام قایل به حرمت دریافت زیاده در تأخیر بدهی و ربوی بودن آن شدند.

سود سپرده بانکی

سوال: آیا سودی که بانک ها بابت سپرده گذاری پرداخت میکنند حلال است؟

سپرده سرمایه گذاری به شرط تسهیلات (سپرده امتیازی)

سوال: در بعضی بانک‌ها اخیراً قراردادی را تنظیم کرده و اجرا می‌کنند به این صورت که مشتری یک سپرده سرمایه گذاری افتتاح می‌کند که طبق قرارداد و براساس وکالتی که به بانک می‌دهد بانک سپرده او را به همراه سرمایه خود بانک و سپرده‌های سایر سپرده‌گذاران در کارهای اقتصادی سودآور شرعی و…
۱ از ۲۰