صمد ایمانی ملکی

صمد ایمانی

                                 

  حجت الاسلام والمسلمین

 صمد ایمانی ملکی

سوابق علمی مرتبط

  • رئیس گروه تبلیغ تخصصی فقه اقتصادی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
  • استاد و پژوهشگر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات

سوابق اجرایی مرتبط

مطالب مرتبط

مشاورین مؤسسه

اساتید مؤسسه