موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

عقد استصناع و بررسی ماهیت آن

فاطمه اعتمادیان

چکیده: استصناع به معنای طلب ساخت یا تولید می باشد و در این قرارداد، صنعت گر متعهد به تهیه مواد اولیه و ساخت مصنوع مطابق اوصاف و ویژگی های مورد نظر سفارش دهنده می گردد.
آنچه به فقه امامیه منتسب می گردد عدم صحت چنین قراردادی است. در مقابل عده ای قائل به صحت این قرارداد بوده و آن را به عقودی نظیر بیع سلف، جعاله یا اجاره ملحق نموده اند. اما به نظر می رسد که استنصناع، عقدی صحیح و مستقل بوده و در زمره هیچ یک از عقود معین به شمار نمی آید. این مقاله، عهده دار برسی این مساله بر اساس قوانین اسلامی و موازین فقه امامیه می باشد.

اصل مقاله

دانلود مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.