فرم ثبت‌نام مبلغین (دهه محرم – ۱۴۴۰)

ویژه دانش‌آموختگان دوره‌های آموزشی مؤسسه فقه اقتصادی طیبات

  • تکمیل مواردی که با علامت * مشخص شده ضروری است.
  • دوره‌های را که در مؤسسه طیبات شرکت نموده‌اید، انتخاب نمایید.
  • لطفا تعداد دوره‌های تبلیغی (دهه محرم، ماه رمضان و ...) را که اعزام شده‌اید، انتخاب نمایید.
  • انتخاب محل تبلیغ به صورت قطعی بوده و غیر قابل تغییر است.