مشاورین مؤسسه

میرزا هاشم نیازی

آیت الله هاشم نیازی در سال ۱۳۴۰ به طور رسمی وارد حوزه علمیه «کمالیه خرم آباد» شد. وی سال ۱۳۴۲ برای گذراندن تتمه شرح لمعه و سطوح عالیه وارد حوزه قم شد و موفق گردید قبل از سال ۴۵ در دروس خارج شرکت نماید و برای اولین سال‌های راه‌ اندازی امتحانات کتبی و شفاهی جایزه ویژه را از مرحوم آیت الله گلپایگانی دریافت کند.

سید محمدتقی علوی

                                        حجت السلام والمسلمین استاد  سید محمدتقی علوی فریدنی استاد سطوح عالی حوزه علمیه استاد فقه اقتصادی ستاد ملی ترویج احکام حوزه علمیه دارای تحصیلات عالیه علوم اقتصادی عضو کمیته فقهی سازمان بورس کشور عضو علمی دفتر استفتائات حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مولف کتاب «احکام برگزیده» ؛ پاسخ کوتاه به ۳۰۰پرسش احکام عضو علمی مرکز موضوع شناسی حوزه علمیه عضو شورای فقهی موسسه فقه…

غلامعلی معصومی‌نیا

                                  حجت السلام والمسلمین استاد غلامعلی معصومی نیا استاد سطوح عالی حوزه علمیه در زمینه فقه اقتصادی دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی در علوم اقتصادی عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه خوارزمی تهران عضو کمیته فقهی سازمان بورس کشور مولف کتب و مقالات متعدد در موضوع اقتصاد اسلامی (کلیک کنید) عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه  عضو شورای فقهی موسسه فقه…

اساتید مؤسسه

جواد عبادی

                                  حجت الاسلام والمسلمین جواد عبادی استاد سطوح عالی حوزه علمیه دارای تحصیلات عالی دانشگاهی در علوم اقتصادی دارای تالیفات و مقالات در موضوع فقه اقتصادی عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه پژوهشگر موضوعات کاربردی فقه و حقوق معاملات جدید  مشاور علمی نهادهای مالی و اقتصادی کشور عضو گروه تبلیغ تخصصی فقه اقتصادی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) استاد موسسه فقه…

احمدرضا صفا

                                  حجت الاسلام والمسلمین  احمدرضا صفا استاد سطوح عالی حوزه علمیه در زمینه فقه اقتصادی دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی در علوم اقتصادی استاد دانشگاه در علوم اقتصادی با رویکرد اقتصاد اسلامی تالیف مقالات متعدد در موضوع اقتصاد اسلامی  عضو کمیته پولی و مالی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه عضو علمی شورای تخصصی فقه اصناف کشور (سازمان بسیج اصناف) عضو گروه تبلیغ تخصصی فقه اقتصادی (دفتر…

سید صادق طباطبائی نژاد

                                        حجت الاسلام والمسلمین  سید صادق طباطبائی نژاد دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی در علوم اقتصادی تالیف مقالات متعدد در موضوع اقتصاد اسلامی  عضو علمی شورای تخصصی فقه اصناف کشور (سازمان بسیج اصناف) عضو گروه تبلیغ تخصصی فقه اقتصادی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) استاد و پژوهشگر موسسه فقه اقتصادی طیبات

صمد ایمانی ملکی

                                    حجت الاسلام والمسلمین  صمد ایمانی ملکی رئیس گروه تبلیغ تخصصی فقه اقتصادی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) استاد و پژوهشگر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات