مقاله/آسیب شناسی پیاده سازی اوراق اجاره در بازارهای پول و سرمایه کشور

نویسندگان: مهدی ذوالفقاری، آتوسا گودرزی، بهرام سحابی

چکیده: سرمایه مالی و روش های تامین آن، یکی از موضوعات مهم پیش روی فعالان اقتصادی است. در این باره یکی از ابزارهای قابل کاربرد، اوراق اجاره است. طی سال های اخیر این اوراق به واسطه برخورداری از مزیت هایی مانند مطابقت با شریعت و قانون، داشتن پشتوانه قابل اطمینان، مقبول واقع شدن و کارامد بودن، مورد توجه جدی مسئولان قرار داشته است و بر همین اساس، برخی تدارکات قانونی نیز در دست انجام است. با این حال همچنان موانعی در راه پیاده سازی این ابزار در هر دو بازار پول و سرمایه وجود دارد که مهم ترین آنها به وجود زیرساخت های قانونی و عملیاتی و وابستگی بازدهی این اوراق به نوسان های متغیرهای کلان مانند تورم و نرخ تسهیلات نظام بانکی باز می گردد.
روش تحقیق در مقاله پیش رو به دو صورت کتابخانه ای و مصاحبه و نظرسنجی از متخصصان و خبرگان حوزه دانشگاهی و اجرایی (بازار پول و سرمایه) است. پژوهش پیش رو درصدد است با شناسایی چالش ها و محدودیت های پیش روی، راهکار پیشنهادی جهت به کارگیری موثر این ابزار اسلامی در اقتصاد را ارائه دهد.

اصل مقاله

اصل مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.