مقاله/آسیب شناسی پیاده سازی اوراق اجاره در بازارهای پول و سرمایه کشور

نویسندگان: مهدی ذوالفقاری مهدی ذوالفقاری ، آتوسا گودرزی آتوسا گودرزی ، بهرام سحابی بهرام سحابی ،

چکیده: سرمايه مالي و روش هاي تامين آن، يكي از موضوعات مهم پيش روي فعالان اقتصادي است. در اين باره يكي از ابزارهاي قابل كاربرد، اوراق اجاره است. طي سال هاي اخير اين اوراق به واسطه برخورداري از مزيت هايي مانند مطابقت با شريعت و قانون، داشتن پشتوانه قابل اطمينان، مقبول واقع شدن و كارامد بودن، مورد توجه جدي مسئولان قرار داشته است و بر همين اساس، برخي تداركات قانوني نيز در دست انجام است. با اين حال همچنان موانعي در راه پياده سازي اين ابزار در هر دو بازار پول و سرمايه وجود دارد كه مهم ترين آنها به وجود زيرساخت هاي قانوني و عملياتي و وابستگي بازدهي اين اوراق به نوسان هاي متغيرهاي كلان مانند تورم و نرخ تسهيلات نظام بانكي باز مي گردد.
روش تحقيق در مقاله پيش رو به دو صورت كتابخانه اي و مصاحبه و نظرسنجي از متخصصان و خبرگان حوزه دانشگاهي و اجرايي (بازار پول و سرمايه) است. پژوهش پيش رو درصدد است با شناسايي چالش ها و محدوديت هاي پيش روي، راهكار پيشنهادي جهت به كارگيري موثر اين ابزار اسلامي در اقتصاد را ارائه دهد.

اصل مقاله

اصل مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.