مقاله/تفاوت توزیع ریسک در دو نظام بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف

نویسنده: فاطمه کاظمی نژاد

اصل مقاله

اصل مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.