مقاله/مهندسی مالی در بانکداری اسلامی؛ مدیریت ترازنامه در بانک‌های ایران

نویسنده: شاهین شایان ارانی

اصل مقاله

اصل مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.