موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

نفوذ سرمایه‌داری زالو صفت از طریق طرح جدید بانکداری

دکتر حسن سبحانی: نظامی که در آن رباخواران ، رفعت گرفتند و عاملان کار، در شرمندگی ناشی از عدم امکان تامین قوت لایموت بستگان ماندند و به اسارت دائمی فقر در آمدند.

مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات

به گزارش خبرگزاری مشرق، حسن سبحانی، دکترای علوم اقتصادی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت:

تردیدی ندارم که یکی از اصلی ترین ادله نابسامانی اوضاع فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر، سیاست های اقتصادی مولد فقر و افزایش فقیران است و در این میان، سهم نظام بانکی مبتنی بر ساز و کار محوری «بهره»های عمدتا بیش از بیست درصدی ، تعیین کننده و اساسی بوده و می باشد.

از سوی دیگر تنها قانونی که بعد از انقلاب اسلامی در ارتباط با امور اقتصادی تصویب شد و نشانی از استثمار ستیزی اسلام داشت قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲بود که حتی برای یک روز هم در ایران اجرائی نشد، زیرا مقامات بانکی کشور، قانون را از طریق جایگزینی آئین نامه های منحرف از قانون، در همان شاهراه بانکداری ربوی استحاله کردند و رسم رباخواری مدرن را در زر ورق جعلی «سود »، در ایران اسلامی آنچنان ماندگار نموده و عمق بخشیدند که هیچ دشمنی آشکار و پنهانی با «اسلام»، نمی توانست اینگونه آبرو و حیثیت اسلام را ببرد و آن را توجیه گر یک نظام بانکی استثماری و ویرانگر معرفی نماید!.

نظامی که در آن رباخواران ، رفعت گرفتند و عاملان کار، در شرمندگی ناشی از عدم امکان تامین قوت لایموت بستگان ماندند و به اسارت دائمی فقر در آمدند.

با این حال، نکته عجیب این است که در این روزها ، و در بحبوحه گرفتاری های کشور، کسانی در مجلس، بدون عنایت به آن غبن غیر قابل توصیف کشور ناشی از استمرار ربوی سیستم بانکی ، در حال تلاش برای نهائی کردن قانونی هستند که تمامی اعوجاجات و انحرافات عمدتا آگاهانه سی و شش سال گذشته را قانونی می کند و خواسته یا ناخواسته در مقابل نفوذ سرمایه داران زالو صفت (و نه سرمایه گزاران پاکدست) و پشتیبانان فکری توجیه گر رباخواری در اقتصاد گرفتار و غیر مولد ایران امروز، که در دهه های گذشته بر رانت رباخواری و رانت وابستگی به دشمنان آگاه ایران و اسلام تکیه زده بودند، تسلیم و غلبه موذیانه جریان فکری رباخوار را ، رسمیت می بخشد.

این حقیر مدعی نیست که عمده معماران و به فرجام برندگان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» به نحوی آگاهانه ، منویات ربوی دارند اما با مطالعه طرح بانکداری مطرح در مجلس، مطمئن هستم که قاطبه آنان نه «پول» را می شناسند و نه «بانک» را . لذا از آن بزرگواران تقاضا می کنم حالا که در عمر مفید مجلسی خود،کاری اصولی برای حذف استثمار نظام بانکی نکرده اید، لااقل در این ماه های پایانی عمر مجلس ، دست از رسوا کردن بیشتر اسلام، از طریق تصویب ساز و کار های ظاهرالصلاح و فریبنده اسلامیزه کردن بانکداری ربوی مندرج در طرح بانکداری جمهوری اسلامی بر دارید.

منبع: خبرگزاری مشرق