هشدار استاد برجسته اقتصاد در مورد رشد غیر منطقی شاخص بورس کشور

دکتر ایرج توتونجیان: زمانی که شاخص بورس به صورت غیر منطقی فزاینده باشد یک اقتصاددان آگاه و مستقل به حال مملکت تاسف خواهد خورد چون این ارقام بر عکس نظر آقایان متخصص تنزل بخش واقعی اقتصاد را نشان می‌دهد.

صاحبنظران بورس را بازار مناسبی برای سرمایه‌ گذاری می دانند، با خرید باقیمانده سهام دولتی از طریق واحدهای صندوق واسطه گری مالی یکم امکان حضور آحاد مردم در بازار سرمایه فراهم است.

استاد ایرج توتونچیان عضو هیت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهراء با تأکید بر این که این صاحبنظران اقتصاددان نیستند، گفتند:

اولا آن‌ها از آثار اقتصادی و بلند مدت سفته بازی اطلاع ندارند.

ثانیا اگر این افراد به سوابق نافرجام سفته بازی در دنیا برگردند متوجه خواهند شد که بحران های مالی در غرب از همین نقطه شروع شده است.

ثالثا زمانی که شاخص بورس فزاینده باشد یک اقتصاددان آگاه و مستقل به حال مملکت تاسف خواهد خورد چون این ارقام بر عکس نظر آقایان متخصص تنزل بخش واقعی اقتصاد را نشان می‌دهد.

توضیح آنکه این شاخص‌ها، افزایش سفته‌بازی را نشان می‌دهد و به هیچ وجه ایجاد سرمایه جدید را نشان نمی‌دهد و ‌اشتغال ایجاد نخواهد شد.

اقتصاددان آگاه و مستقل منافع فرد را بر منافع جمع ترجیح نخواهدداد.

آقایان صاحبنظر بورس چه توجیهی برای افزایش بی‌دلیل ارزش بازاری (سفته‌بازی) بورس دارند؟ آن‌ها باید پاسخی برای این حادثه داشته باشند که به عنوان مثال از سال گذشته تاکنون این نوع سفته‌بازی‌های چه میزان به افزایش اشتغال کمک کرده است؟!

دولتی‌ها برای گذران دوران اقتصاد متزلزل و در هم پیچیده خود ترجیح می‌دهند که به استدلال پوسیده صاحبنظران بورس توجه کنند تا نظرات آینده‌ساز اقتصاددانان. بالاخص که اقتصاد این مملکت از قبل از انقلاب تاکنون پیروی کورکورانه از اقتصاد نئولیبرالی غربی کرده است. طر حی که پروفسور هایک تاسیس آن را در پاریس اعلان کرد و به تمام کشورهای پیرو آن ضربه‌های مهلکی زده و این کشورها این روزها در صدد گریز از چنگال این اختاپوس لعنتی هستند و‌ ما اندر خم یک کوچه‌ایم.

ما باید در صدد تقویت واقعی بازار اولیه (بدون حساب‌سازی و حباب) باشیم و تا ممکن هست از بازار ثانویه (دلال‌بازی یا همان سفته‌بازی که بورس را به صورت قمارخانه در آورده است) دوری کرده و بقول خانم پروفسور جون رابینسون درک کنیم که دیگران چگونه ما را اغفال می‌کنند.

اینکه بورس باعث توسعه و رشد اقتصادی می‌شود یک شعار تو خالی و اغفال کننده‌ای بیشتر نیست. آنهائی که از این شعار پیروی می‌کنند و آنرا توصیه می‌کنند در این بازار سهمی برای خود در نظر گرفته‌اند.

من از این صاحب نظران برای یک مناظره عمومی دعوت می‌کنم کما اینکه در گذشته در دانشگاه امام صادق(علیه السلام) در چند سال قبل با دو نفر از این صاحبنظران مناظره در سطح یک دوره آموزشی داشتهام.

https://tyb.ir/?p=21083 =لینک کوتاه مطلب