موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

چهارمین کنفرانس بین المللی فقه و قانون با عنوان حکمرانی دینی و تنظیم گری در مسائل اساسی معاصر

به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار می شود: چهارمین کنفرانس بین المللی فقه و قانون با عنوان حکمرانی دینی و تنظیم گری در مسائل اساسی معاصر

چهارمین کنفرانس بین المللی فقه و قانون با عنوان حکمرانی دینی و تنظیم گری در مسائل اساسی معاصر

✳️محورهای اصلی این کنفرانس:
دین و حکمرانی فرهنگی
دین و حکمرانی سیاسی
دین و حکمرانی اقتصادی
دین و حکمرانی اداری

✳️موضوعات ویژه کنفرانس:
حکمرانی دینی و نظام تعلیم و تربیت
حکمرانی دینی و زن و خانواده
حکمرانی دینی و محیط زیست
حکمرانی دینی و حقوق آب
حکمرانی دینی و رمزارزها
حکمرانی دینی وفضای مجازی
حکمرانی دینی و نظام پولی و مالی
حکمرانی دینی و اقتصاد دانش بنیان
حکمرانی دینی و معماری و شهرسازی
حکمرانی دینی و عدالت حقوقی و قضایی

✳️آخرین زمان ارسال مقاله: پایان آبان ماه ۱۴۰۲

✳️زمان برگزاری کنفرانس: دی ماه ۱۴۰۲

✅مقالات برگزیده در مجلات علمی پژوهشی منتشر خواهد شد.

محل برگزاری: قم و تهران (حضوری و مجازی)

🔗 zil.ink/cmir.parliran
کانال ایتا: cmir_parliran

 

لینک خبر : https://tyb.ir/?p=29074&preview=true