موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

کار در بانک

آیا کار کردن در بانک جایز است مزدی که دریافت می شود چه حکمی دارد؟

شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.

این استفتاء فاقد مقدمه می باشه

فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)

Emam

با توجه به اینکه اکنون بانکها ملی شده و زیر نظر دولت اسلامی اداره می شوند اما هنوز بهره معمولی را دریافت می کنند لطفاً حکم معامله با آنها و کارکردن در آنها را بیان فرمایید؟
جواب: معامله و کارکردن در صورتی که ارتباطی به ربا نداشته باشد مانع ندارد و از کارها و معاملاتی که مربوط به ربا است باید اجتناب شود. ( استفتائات، ج۲، سؤال ۱۱۹ )

کار کردن‌ در شرکت‌ تعاونی‌ روستایی‌ به‌ عنوان‌ کارمند و همچنین‌ وام‌ کشاورزی‌ گرفتن‌ جایز است‌ یا نه‌؟ با فرض‌ این‌ که‌ بهره‌ تقلیل‌ پیدا کرده‌ و از شش‌ درصد به‌ چهار درصد رسیده‌ است‌؟
جواب: کار کردن‌ در امور حلال‌؛ شرکت‌ و وام‌ مانع‌ ندارد، ولی‌ بهره‌ و کارهای‌ مربوط‌ به‌ آن‌ جایز نیست‌.( استفتائات در دست انتشار )

 

عضویت‌ جهت‌ تصمیم‌گیری‌ در کمیسیون‌ وام‌ مسکن‌ و اداری‌ کارکنان‌ ذوب‌ آهن‌، با توجه‌ به‌ این‌ که‌ ۴% بهره‌ به‌ عنوان‌ کارمزد دریافت‌ می‌نماید، جایز است‌ یا خیر؟
جواب: اگر دخالت‌ در گرفتن‌ و دادن‌ ربا نباشد مانع‌ ندارد.( استفتائات در دست انتشار )

فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)

Khamenei

 کارکردن در بانکهاى ربوى براى کسى که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمى دارد؟ 

   جواب: اگر کار در بانک به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگرى براى امرار معاش خود، مجوز اشتغال به کار حرام نیست.  

 

اینجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار مى کنم، دولت آن کشور ما را مؤظف به پیروى از قوانین بانکى که شامل معاملات ربوى و غیر ربوى مى‏شود، نموده است. آیا قبول این مسئولیت و کار در آن نظام بانکى جایز است؟ همچنین حقوقى که از درآمد شعبه بانکى مذکور دریافت مى‏کنم چه حکمى دارد؟ 

   جواب: اصل انجام این وظیفه اشکال ندارد ولى اشتغال به عملیات بانکى که مربوط به معاملات ربوى است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست و امّا دریافت حقوق از درآمد شعبه بانکى در صورتى که شخص علم به وجود مال حرام در آنچه که دریافت مى‏شود نداشته باشد، اشکال ندارد.  

 

 آیا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات، حسابرسى و مدیریت بانک، جایز است؟

   جواب: کارکردن در بخشهاى بانکى مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوى با معاملاتى که شرعا حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.  

 

اگر زید از عمر قرض ربوی بگیرد و شخص سومی قرارداد قرض و شروط آن را برای آنان بنویسد و شخص چهارمی هم که حسابدار نامیده می‏شود و کار او ثبت اسناد قراردادی در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آیا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوی شریک است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنین شخص پنجمی هم وجود دارد که مأمور تحقیق است و کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنکه چیزی بنویسد و یا به دفتر منتقل کند، فقط آن را بررسی می‏کند که آیا در محاسبات معاملات ربوی اشتباهی رخ داده یا خیر، سپس نتیجه را به حسابدار اطلاع می‏دهد، آیا کار او نیز حرام است؟

 جواب: هر کاری که به نحوی در عقد قرض ربوی یا در انجام و تکمیل آن و یا در تحصیل و دریافت ربا از قرض گیرنده دخیل باشد، شرعا حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق دریافت اجرت نیست.

فتوای حضرت آیت الله بهجت (رحمه الله علیه)

مراجع تقلید

کارمند بانکی، بخشی از کار روزانه اش، مربوط به برخی از قرض های ربوی بوده است، اصل عمل و گرفتن حقوق وی شرعاً چه حکمی دارد؟
جواب: هر دو، مورد اشکال است، مگر این که بر وجه شرعی خالی از ربا به انجام رساند. (استفتائات، ج۳، سؤال۴۰۰۸)

فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی (مد ظله العالی)

جوادی آملی مراجع تقلید

آیا مى‌شود پول نو را به قیمت بیشتر با پول کهنه خرید؟

پاسخ:  معامله پول نو با بیشتر پول کهنه اشکال ندارد.[۱]

[۱] استفتاء از سایت معظم له

فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)

Sobhani

کار کردن در بانک هایی که ربا می گیرند جایز است یا خیر؟ با توجه به اینکه به جهت امرار معاش مجبور است در آنجا کار کند؟
جواب:اگر کار او مربوط به گرفتن ربا و تنظیم امور مربوطه به آن نباشد اشکال ندارد.

 

 جهت تسریع در دریافت خدمات از کارمند بانک، مبلغی را به او می بخشیم آیا گرفتن این مبلغ توسط کارمند جایز است یا خیر؟
جواب: اگر مایهّ تضییع حق دیگری شود جایز نیست

 جهت تسریع در دریافت خدمات از کارمند بانک، مبلغی را به او می بخشیم آیا گرفتن این مبلغ توسط کارمند جایز است یا خیر؟
بسمه تعالی: اگر مایه تضییع حق دیگری شود جایز نیست. و الله العالم
استفتاءات آیت الله سبحانی سؤال ۸۲۳ صفحه ۲۷۰

 آیا حقوق که کارمند بانک از بانک دریافت می کند، حلال است؟
بسمه تعالی: هرگاه عمل کارمند مربوط به امور ربوی نباشد، اشکال ندارد. والله العالم

 

 

فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)

Sistani

عملیات بانکی دو گونه است: 

۱ـ عملیات بانکی حرام، مانند عملیاتی که مربوط به معاملات ربوی است، نظیر نمایندگی دراجرای آنها، ثبت و شهادت بر آنها و دریافت مازاد ربوی به نفع گیرنده آن. همچنین عملیات مرتبط با معاملات شرکت‌هایی که معاملات ربوی دارند و یا به تجارت شراب مشغولند، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها، از عملیات حرام به شمار می‌رود.
همه این عملیات حرام است و اشتغال در این بخش جایز نیست و موجب استحقاق اجرت نمی‌باشد.
۲ـ عملیات بانکی جایز، که غیر از عملیات مذکور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است. ( توضیح المسائل، ملحقات، مسأله۲۹)
اموال موجود در بانک‌های دولتی و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهول‌المالک است که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست. بنابراین اشتغال در این گونه بانک‌ها و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف می‌کنند. مشکل است. ( توضیح المسائل، ملحقات، مسأله۳۰)

کارمند بانکی یا مؤسسه ای، بخشی از کار روزانه اش مربوط به امور قرض ربوی یا فعل حرام دیگر است. اصل عمل و اخذ اجرت در برابر آن چه حکمی دارد؟
جواب :کار مربوط به معاملات ربوی حرام و اجرت در مقابل آن نیز حرام است و مالک نمیشود. (استفتائات-سایت اینترنتی)

سؤال :
اشتغال در بانک (در کشور مثل پاکستان که بانکها ربوی می باشند) چیست؟
جواب :
اگر در ارتباط با قرض ربوی نباشد اشکال ندارد.

فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)

Shobeiri

استفتاء مرجع مورد نظر در دست آماده سازی می باشد

فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)

Safi

سؤال: افرادی که کارمند بانک هستند اگر معاملات بانکی ربوی باشد حقوق آنها اشکال دارد یا نه .
جواب: اجرت مقابل فعل حرام ، حرام است . (مجمع المسائل، ج۲، سؤال۱۲)

فتوای آیت الله علوی گرگانی(دامت برکاته)

Alavi gorgani

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

فتوای آیت الله فاضل لنکرانی(رحمه الله علیه)

مراجع تقلید

استفتاء مرجع مورد نظر در دست آماده سازی می باشد

فتوای آیت الله گرامی(دامت برکاته)

Gerami

استفتاء مرجع مورد نظر در دست آماده سازی می باشد

فتوای آیت الله مظاهری(دامت برکاته)

mazaheri

استفتاء مرجع مورد نظر در دست آماده سازی می باشد

فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)

Makarem

۱ـ اینجانب مقلّد حضرتعالى بوده و در یکى از بانک‌ها مشغول به کار هستم. متأسفانه از سال ۱۳۷۳ به این طرف، ایجاد سیاست سود‌آورى بانک، و پرداخت تسهیلات به روش مانده، باعث گردید که چندان نظارتى بر عقود اسلامى انجام نگیرد. لذا برخى از عقدها، عمداً یا سهواً، با اطلاع یا بدون اطلاع، به صورت صورى انجام مى‌گیرد، و اثر وضعى این جریان در زندگى ما به وضوح آشکار گریده است. امروز که حقیر براى جنابعالى نامه مى‌نویسم یقین دارم که درآمد بانک، مخلوطى از حرام و مباح است، و حقوق ما نیز مستقیماً از درآمد همین تسهیلات پرداخت مى‌شود. با توجّه به اینکه براى اینجانب هیچ چیز جز رضاى پروردگار مهم نیست، و حتى در صورتى که گرفتن این حقوق کراهت داشته باشد، حاضر به ادامه کار نیستم، لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید: 

اوّلا: آیا صحیح است که با این وضعیت به کار در بانک ادامه دهم؟ 

ثانیاً: کار در مؤسسات وابسته به بانک، که درآمد و هزینه آن از محل دیگرى تأمین مى‌شود، چه حکمى دارد؟

جواب: کار کردن در بخشى که سود را با عقود صورى مى‌گیرند، جایز نیست، ولى در بخش‌هاى دیگر اشکالى ندارد. و حقوقى که به شما مى‌دهند، اگر در مقابل کار حلال باشد و یقین به حرام بودن عین آن حقوق نداشته باشید، اشکالى ندارد. 

در مورد حرام یا حلال بودن حقوق کارمندان بانک از حضرتعالى سؤالى پرسیده بودم، که در پاسخ مرقوم فرمودید: «بانک درآمدهاى مختلفى دارد اگر در قسمت درآمدهاى مشروع آن کار کنید اشکالى ندارد.» حال سؤال این است که:

آیا بانک‌هاى دولتى هم درآمد نامشروع دارند؟

جواب: همانطور که سابقاً هم اشاره کردیم در همه بانک‌ها، معمولاً درآمدهاى مختلفى وجود دارد. اگر کار شما در آنجا کار حلالى باشد، حقوقى که مى‌گیرید اشکالى ندارد، هر چند نمى‌دانید این حقوق از حلال است یا از حرام، به خاطر اینکه پول‌ها را با هم مخلوط کرده‌اند. و در صورتى که واقعاً ندانید بانک درآمد حرامى دارد، همه را حمل بر صحت کنید. 

در پاسخ به سؤال اینجانب در مورد استخدام در بانک فرموده‌اید: «کار در بخش‌هاى حلال آن جایز است.» از جواب حضرتعالى چنین برمى‌آید که ممکن است بخشى وجود داشته باشد که کار کردن در آن جایز نباشد. حال سؤال این است: با توجه به اینکه در بانک‌هاى ایران سعى بر این شده که سیستم قدیمى (ربوى) حذف شود، و به جاى آن عقود اسلامى، مثل: مضاربه و شرکت و غیره به اجرا درآید. با این حال، آیا باز جاى شبهه‌اى باقى مى‌ماند؟ منظور این است که آیا باز هم ممکن است بخشى وجود داشته باشد که استخدام در آن مستلزم حرام باشد؟

جواب: در صورتى که به عقود اسلامى کاملاً عمل شود مشکلى نیست، ولى بعضى معتقدند در برخى از موارد طبق عقود اسلامى عمل نمى‌شود، و فقط قراردادهاى صورى است. 

 

 من کارمند بانک هستم. بعضی مواقع در صورتی که پول خرد موجود نباشد مثلا مبالغ زیر ۵۰ تومان به مشتری برگردانده نمی‌شود. این کار چه حکمی‌دارد؟ 

جواب:  در فرض سوال، احراز رضآیت مشتری لازم است

فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)

noori

با توجه به اینکه بانکهاى جمهورى اسلامى قانوناً موظف هستند که تحت یکى از عناوین عقود اسلامى پول در اختیار متقاضیان قرار دهند، چنانچه قرار داد بجهتى باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤساى بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر؟ و گیرنده حقِّ تصرّف در پول دارد یا خیر؟
جواب: بنا بر آنچه که در پاسخ یکى از سؤالات آن مرکز محترم گفتیم بنظر ما پولهائى که در اختیار بانکها گذاشته مى‏شود تا در مجارى اقتصادى مشروع بکار بیندازند بعنوان وکالت بانکها از طرف صاحبان پول است و پولها در مُلک صاحبان پول باقى است. بنابراین کارمند و رؤساى بانکها مجاز به پرداخت وام غیر مشروع نیستند و گیرنده نیز در صورت علم به بطلان و غیر مشروع بودن، حق تصرّف در پول را ندارد. (استفتائات، سؤال ۴۷۰)

 استخدام در بانکهائى که بعضاً کار ربوى دارند، براى کار ربوى و غیر ربوى چه صورت دارد؟
جواب: دخالت و کمک به معامله ربوى به هر شکلى که باشد حرام است. (استفتائات، سؤال ۴۷۱)

فتوای آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته)

وحید خراسانی مراجع تقلید

کارهاى بانکى دو قسم مى باشد : ۱ – کارهایى که مربوط به معاملات ربوى است ، اشتغال به آنها جایز نیست ، و کارمندى که در این نوع کارها مشغول است ، در مقابل آن نمى تواند اجرت بگیرد . ۲ – کارهایى که ارتباطى با معاملات ربوى ندارد ، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن براى آنها جایز است . (توضیح المسائل، مسائل مربوط به بانکها، کارهاى بانکى)

 

 اگر مؤسسه‌ای مالی یا بعضی بانکها معاملات ربوی انجام دهند آیا حقوقی که کارمندان آنها می‌گیرند حلال است؟
اشتغال به کارهایی که مربوط به معاملات ربوی است، جایز نمی‌باشد و کارمندی که در این نوع کارها مشغول است در مقابل آن نمی‌تواند اجرت بگیرد. و اما کارهایی که ارتباطی با معاملات ربوی ندارد، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن برای آنها جایز است

شرح کارشناسی

شرح کارشناسی برای این برگه در دست آماده سازی می باشد

https://tyb.ir/?p=26840&preview=true =لینک کوتاه مطلب

سایر احکام و استفتائات

جریمه تأخیر

از موارد چالشی در مباحث بانک بحث اخذ جرایم در تخلفات و تأخیر در پرداخت دیون توسط مشتریان می‌باشد. نظر شورای محترم نگهبان و برخی از مراجع عظام تقلید در مورد جریمه تأخیر، این است که به دو شرط بانک‌ها می‌توانند جریمه تأخیر دریافت نمایند:...

مصرف تسهیلات در موضوع دیگر

یکی از مواردی که متاسفانه در جامعه صورت می‌گیرد مشکل عدم استفاده تسهیلات دریافتی از بانک‌ها در موضوع و محلی است که در قراداد آمده است و ...
۱ از ۲۷