عنوان دسته

آلبوم تصاویر مؤسسه

تصاویر نشست تخصصی «نقد و بررسی طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی» – آذر ۹۸

تصاویر نشست تخصصی «نقد و بررسی طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی» - آذر ۹۸ اولین نشست علمی طیبات با موضوع سپرده های بانکی در سالن رضوان دفتر تبلیغات اسلامی با حضور استاد موسویان و استاد عبادی در تاریخ اسفند 1396 برگزار گردید. تصاویر نشست تخصصی «نقد و بررسی طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی» - آذر ۹۸ اولین نشست علمی طیبات با موضوع سپرده های بانکی در سالن رضوان دفتر تبلیغات اسلامی با حضور استاد موسویان و استاد عبادی در تاریخ…