موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی
مرور رده

احکام و استفتائات اصناف و بازار

کار در بانک

آیا کار کردن در بانک جایز است مزدی که دریافت می شود چه حکمی دارد؟

شک در رعایت عقود

سوال: اگر شک کنیم که بانک قوانین را رعآیت می کند یا نه،‌ آیا می توانیم همچنان با آنان معامله کنیم(تسهیلات بگیریم و یا سپرده‌گذاری کنیم)؟

حکم فقهی پرداخت تسهیلات جعاله بانکی بابت حقوق کارکنان

حقوق کارکنان، بدهی‌ای است که فعال اقتصادی به کارکنان خود دارد و متعهد است بپردازد و لذا از مصادیق خدمت محسوب نمی‌شود تا بانک بتواند به چنین مواردی تسهیلات جعاله بپردازد و در صورتی که پرداخت شود بانک نمی‌تواند در ازای این تسهیلات سود دریافت نماید؛ هرچند امکان تأمین نقدینگی برای…

معامله با بانک

با توجه به اینکه امروزه بانک‌های ایران بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا کار می‌کنند و معاملات خود را بر اساس قراردادهای مندرج در این قانون (مانند فروش اقساطی، مشارکت در ساخت مسکن و ...) که به تأیید فقهای شورای نگهبان رسیده انجام می‌دهند، معامله با این بانک‌ها چه حکمی دارد؟

خرید و فروش پول نو

سوال: خرید و فروش اسکناس نو و پول های خرد که جهت استفاده برخی مشاغل نیاز است و همچنین در دادن عیدی و ... استفاده می‌شود و مبلغی بیشتر از خود اسکناس دریافت می‌شود چه حکمی دارد ؟

مصرف تسهیلات فروش اقساطی برای پرداخت بدهی

سوال: از بانک تسهیلات فروش اقساطی دریافت کردم و بانک به من وکالت داد تا با آن پول خودرو برای بانک بخرم و سپس آن را از طرف بانک و با مبلغی بیشتر به صورت اقساطی به خودم بفروشم. اما بنده آن را برای خرید خودرو مصرف نکردم وظیفه بنده الان چیست؟ با توجه به اینکه بانک با تلقی اینکه به…