عنوان دسته

قوانین و آئین‌نامه‌های پولی و بانکی

تصویب‌نامه الحاقیه قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي…

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/5/1390 بنا به پیشنهاد شماره 45193/90م مورخ 31/2/1390 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (98) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1389ـ ، تصویب نمود: بخش‌های (14)، (15) و (16) به شرح زیر به « آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، موضـوع تصویب‌نامه شماره 88620 مـورخ 12/10/1362» الحاق می‌شوند:

طرح بانکداری جمهوری اسلامی

 اداره کل تدوین قوانین / کمیسیون اقتصادی مجلس 4 مهر 1395

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

متن کامل مواد قانونی طرح جدید بانکداری بدون ربا

بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، از جمله دستورکارهای امروز، دوشنبه، ۲۰ اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی بود که با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب رسید. طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، که از مدت‌ها قبل در دستور کارگروه ویژه‌‌ای در مجلس شور‌ای اسلامی در حال بررسی بود، سرانجام در آخرین روزهای کاری مجلس دهم در صحن علنی و در ۶ فصل و ۶۷ ماده با امضای ۲۱ نفر ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام وصول شد. براساس پیشنهاد این…

قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال (۱۳۶۲)

نامه نخست وزیر آقای مهندس میرحسین موسوی به وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت (1362) در خصوص قانون…

روزنامه رسمی شماره 11248-16/7/1362 ،شماره53542، 28/6/1362، وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) که در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریورماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1362 بتایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 9759/1 مورخ 24/6/1362 ریاست جمهوری، به نخست وزیری واصل گردیده است. برای اجرا بپوست ابلاغ می گردد. نخست وزیر-میرحسین موسوی

آئین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲

تصویب‌نامه شماره 81962 هیئت وزیران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/9/1362 براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، آئین‌نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آئین‌نامه تجهیز منابع پولی به شرح زیر تصویب نمودند.