عنوان دسته

سیره اهل بیت علیهم السلام

کار و اشتغال در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

اشاره: «اشتغال» امروزه در جامعه ما، یکی از مسائل اساسی و موضوعات مورد بحث می باشد، و هرکس نسبت به فراخور حالش و براساس رشته تخصصی و اندیشه های خود، در مورد چگونگی اشتغال جوانان و آداب و شیوه های کار، علل و انگیزه های بیکاری، انواع مشاغل، اولویت انتخاب شغل ها و... سخن گفته و بحث می کند. اشتغال به کارهای مفید و مورد نیاز جامعه، دارای اثرات و نتائج قابل توجه برای همه افراد جامعه اسلامی است که از جمله آن ها می توان به فوائد زیر اشاره نمود: 1.…