مرور برچسب

اوراق اجاره

مقاله/آسیب شناسی پیاده سازی اوراق اجاره در بازارهای پول و سرمایه کشور

نویسندگان: مهدی ذوالفقاری، آتوسا گودرزی، بهرام سحابی

چکیده: سرمايه مالي و روش هاي تامين آن، يكي از موضوعات مهم پيش روي فعالان اقتصادي است. در اين باره يكي از ابزارهاي قابل كاربرد، اوراق اجاره است. طي سال هاي اخير اين اوراق به واسطه برخورداري از مزيت هايي مانند مطابقت با شريعت و قانون، داشتن پشتوانه قابل اطمينان، مقبول واقع شدن و كارامد بودن، مورد توجه جدي مسئولان قرار داشته است و بر همين اساس، برخي تداركات قانوني نيز در دست انجام است. با اين حال همچنان موانعي در راه پياده سازي اين ابزار در هر دو…

بررسی فقهی – مالی اوراق اجاره مصون از تورم

سید عباس موسویان؛ مجتبی کاوند؛ رضا میرزا خانی؛ سید امیر حسین اعتصامی

چکیده: یکی از ابزارهای مالی که امروزه در بازارهای مالی دنیا استفاده می شود، اوراق با بازدهی متغیر یا اوراق مصون از تورم است. بازدهی این اوراق به علت آنکه افزون بر نرخ بهره واقعی از انتظارهای تورمی نیز متاثر است، در کشورهایی که با تورم بالا و متغیر روبه رو هستند برای سرمایه گذاران و ناشران جذابیت دوچندان دارد. ایران به عنوان کشوری که نرخ تورم بالایی نسبت به مبه وسیله دنیا دارد، می تواند از این اوراق برای تامین مالی استفاده کند. مقاله پیش رو با…

رابطۀ حقوقی بانی و ناشر در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه

حمید بهرامی احمدی؛ مهدی باقری

چکیده: اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه از ابزارهای مالی جدیدی هستند که در کشورهای اسلامی به جهت مطابقت با احکام شرع، مورد اقبال قرار گرفته­اند. دلیل این مطلب، از یک طرف، مبتنی بودن ابزارهای مزبور بر عقود اسلامی و از طرف دیگر، عدم وجود ربا در این اوراق است. در فرآیند انتشار صکوک فوق، نهادها و اشخاصِ مختلفی درگیر هستند که این امر، سبب بروز روابط حقوقیِ متفاوتی می­شود. شناخت ماهیت حقوقیِ این روابط، برای مشخص کردن حقوق و تکالیف هر یک از طرفین، اهمیت…

اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)

موسويان سيدعباس؛فراهانی فرد سعيد

چکیده: پيشرفت كشورهای اسلامی و پديدآمدن نيازهای جديد و كاميابی نسبی انديشه بانكداری اسلامی، انديشه وران مسلمان را به فكر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابليت های عقدهای اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدت زمان كوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی و براي اجرا پيشنهاد شود. گرچه همه ابزارها شاخص های لازم فقهی، اقتصادی و مديريتی را ندارند و به اين جهت نمی توانند و نتوانسته اند به صورت كامياب ظاهر شوند، برخی از آن ها در عين…

بررسی تطبیقی الزامات حاکم بر صکوک مرابحه و صکوک اجاره در نظام حقوقی ایران

همایون مافی؛ زینب فلاح تفتی

چکیده: در نظام اقتصادی هر کشور، وجود دو بازار سرمایه و بازار پولی در جذب وجوه نقد سرمایه گذاران و تأمین مالی شرکت ها، مؤسسات و بنگاه های اقتصادی نقش بسزایی دارد. در ایران فعالیت بازار پولی با قدمت بسیار طولانی تری نسبت به بازار سرمایه، همواره بستر تعاملات و تأمین مالی فعالان اقتصادی را فراهم نموده؛ لیکن در سال های اخیر، تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1 /9/1384 مجلس و شکل گیری ارکان جدید در بازار سرمایه همانند شورای عالی…

اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)

موسويان سيدعباس؛ سعيدفراهانی فرد

چکیده: پيشرفت كشورهاي اسلامي و پديدآمدن نيازهاي جديد و كاميابي نسبي انديشه بانكداري اسلامي، انديشه وران مسلمان را به فكر طراحي ابزارهاي مالي اسلامي انداخت. قابليت هاي عقدهاي اسلامي و تجربه بازارهاي مالي باعث شد تا در مدت زمان كوتاهي انواعي از ابزارهاي مالي اسلامي طراحي و براي اجرا پيشنهاد شود. گرچه همه ابزارها شاخص هاي لازم فقهي، اقتصادي و مديريتي را ندارند و به اين جهت نمي توانند و نتوانسته اند به صورت كامياب ظاهر شوند، برخي از آن ها در عين…