موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی
مرور برچسب

بانک توسعه اسلامی

بانک توسعه اسلامی (IDB)

در آستانه سی امین سالگرد تأسیس بانک توسعه اسلامی بیست و نهمین اجلاس هیأت عامل بانک مزبور در ایران در روزهای ۲۵-۲۴ شهریور ماه ۱۳۸۳ برگزار می شود. از آنجا که این بانک تنها بانک بین المللی است که مبتنی بر اصول شریعت اسلامی می باشد و در تأمین اعتبار برخی از پروژه های مهم اقتصادی و اجتماعی در ایران نقش داشته است، این گزارش بر آن است که به ساختار، عملیات و شیوه های تأمین مالی، نهادهای وابسته به آن و تخصیص اعتبارات این بانک به ایران بپردازد. به اعتقاد…