موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی
مرور برچسب

ربا

مقاله/میزان تطابق عملیات بانکی کشور با مبانی بانکداری اسلامی

نویسنده: اشرف السادات میری

چکیده: نظام بانکداری بدون ربا طی سه دهه تجربه آن در ایران موفقیتهای گوناگونی را در تجهیز و تخصیص منابع کسب نموده و در دورههای رونق و رکود اقتصادی با وجود مشکلات و موانع داخلی و خارجی عملکرد مناسبی داشته و به خوبی وظایف محوله بر دوش خود را به انجام رسانده است، اما همواره به لحاظ تطابق عملیات بانکها با موازین اسلامی مورد انتقاد و شبهات گوناگون قرار گرفته است که پاسخگویی آن ازجانب متخصصین بر قوام قانون بانکداری بدون ربا و بهبود عملیات بانکی…

مقاله/بانکداری اسلامی؛چالشهای نظری-عملی

نویسندگان: رضا اکبریان؛ حمید رفیعی

چکیده: ایده بانکداری اسلامی نخستین‌بار در دهه 1950 مطرح شد و هم اکنون بیش از صد نوع بانک اسلامی وجود دارد. بانکداری اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون دستخوش تغییرها، مشکل‌ها و چالش‌های فراوانی بوده است. به‌ویژه تغییرهای اخیر جهان، فناوری اطلاعات (IT ) و بحث‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی (WTO)، بانک‌های اسلامی را در رقابت هرچه بیشتر با بانک‌های سنتی قرار داده است. در مقاله، نخست به‌صورت موردی به بررسی مشکل‌ها و چالش‌های عملی مواجه با بانکداری…

مقاله/بانکداری اسلامی

ترجمه: قاسم پورحسین؛ فریده بختیاری؛

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

مقاله/بانکداری اسلامی و چالش های پیش رو

نویسنده: محمدرضا شعبان نژاد

چکیده: "شرکت‌های حقوقی بین‌المللی،همچون:کلیفرد،2نورتون رز،3و کلاید اندکو،4به طور روزافزونی مشتریان خود را به استفاده از قراردادهای مالی اسلامی توصیه می‌کنند؛و حتی برخی بانک‌های سنتی در سراسر جهان در حال ایجاد شعبه‌هایی برپایه اصول بانکداری اسلامی هستند(منصورمالک،2005). پیشگام این حرکت،دکتر احمدعبد العزیز النجار،دبیر کل فعلی کانون بین‌المللی بانک‌های اسلامی بود،که به تأسیس یک بانک پس‌اندز برمبنای اصل مشارکت در سود و زیان (SLP) اقدام نمود و فعالیت…