مرور برچسب

رشد اقتصادی

بررسی نظری تعامل بین عدالت و رشد اقتصادی و نظریه اقتصاد اسلامی کاربردی از دیدگاه بهینه‌یابی پویا

نویسنده: رسول بخشی دستجردی

در ادبیات اقتصاد کلان متأثر از دیدگاه برخی اقتصاددانان متعارف اذعان می‌شود که رشد اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر درآمدها اهدافی هستند که دستیابی همزمان به آن‌ها امکان‌پذیر نیست. زیرا حرکت در راستای توزیع عادلانه‌تر درآمدها تمایل کل به پس‌انداز را کاهش می‌دهد. اما چنانچه بر اساس مطالعات جدید حوزه اقتصاد رشد به این دو مقوله بنگریم، سازوکار بهینگی رشد، قاعده‌مندی این تقابل را درهم می‌شکند. به نظر می‌رسد برآمده از نظریه رشد بهینه، بالاترین رشد اقتصادی…