مرور برچسب

سرمایه گذاری‌های غربی

مقاله/بانکداری اسلامی، دریچه ای به سوی آینده/ مشابهت ها یا نزدیکی های بانکداری اسلامی با بانکداری…

نویسنده: وارن ادواردز؛ مترجم: علوی لنگرودی، سید حسین؛

چکیده: در این نوشته،کوشش شده است تا نشان‌ داده شود که معادل‌ها و همزادهای متعددی در ساختارهای‌ بانکی مالیات مدار وجود دارند که اگر چه در زمره سیستم‌های‌ بانکی سنتی و غیر اسلامی طبقه‌بندی می‌شوند و از ابزارهای‌ مالی غربی بهره می‌گیرند،اما مشابهت‌ها و قرابت‌های بسیاری‌ با بانکداری و مالیه اسلامی دارند که این امر در نوع خود، می‌تواند جالب توجه و خواندنی باشد. علاوه بر این، نویسنده مقاله معتقد است که ویژگی‌های منحصر به فردی در بانکداری و مالیه اسلامی…