مرور برچسب

فروش حضوری

بررسی شیوه‌های فروش حضوری خدمات بیمه در ایران و ارائه راهکارهای مناسب

نویسندگان: حمیدرضا سعیدنیا ؛رعنا قربانی

چکیده: هدف کلی این مقاله بررسی و مشخص کردن نحوه به کار گرفتن فروش حضوری خدمات‌ بیمه در ایران است.لذا با استفاده از یک الگوی فرآیند فروش که از هفت مرحله-که‌ متغیرهای تحقیق را در بر می‌گیرد-تشکیل شده،به تحقیق و بررسی پرداخته‌ایم که این‌ فرایند شامل مشتری‌یابی،برنامه‌ریزی فروش،شروع مذاکره،هدایت مذاکره،پاسخگویی‌ به ابهامات و سؤالات مشتری،نهایی کردن فروش و پیگیری عملیات فروش می‌باشد. پس از آن،فرضیه‌هایی را مبتنی بر وجود رابطه میان مراحل فرآیند فروش و…