موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی
مرور برچسب

قراردادهای بانکی

دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی با تکیه بر وضعیت بدهکار

علی انصاری

چکیده: موضوع دریافت خسارت تاخیر تادیه همواره یکی از بحث‌های چالش‌برانگیز فقهی و حقوقی در نظام بانکی کشور بوده است؛ صرف‌نظر از نظریه‌های گوناگونی که در تبیین ماهیت خسارت تاخیر تادیه ابراز شده، همه صاحب‌نظران بر لزوم دریافت این نوع خسارت، به‌ویژه در نظام بانکی اتفاق‌نظر دارند. راهکارهای ارایه‌شده برای دریافت خسارت تاخیر تادیه در نظام بانکی، با ایرادهایی روبه‌رو شده‌اند؛ هر چند که تعیین وجه التزام در قراردادها از جهت‌های گوناگون، قابل پذیرش است؛…

ماهیت حقوقی سپرده گذاری نزد بانک ها

مصطفی کربلایی آقازاده؛ رضا دریایی

چکیده: اشخاص مبادرت به انعقاد قراردادهایی با بانک ها و مؤسسات مالی تحت عنوان «سپرده گذاری» می نمایند. علی رغم رواج این گونه قراردادها ماهیت آن در نظام حقوقی ما روشن نیست و حتی قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به نظر می رسد کمکی در این خصوصننموده است. مقاله حاضر سعی دارد به تبیین ماهیت حقوقی سپرده گذاری های بانکی بپردازد. از این رو نخست تلاش شده است اوصاف و ویژگی های اصلی این قراردادها شناسایی شود و سپس در مرحله بعد قراردادهای سپرده گذاری بانکی با…

ریشه‌یابی یک طرفه‌بودن قراردادهای بانکی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی یک عامل مهم عقد قراردادهای خلاف قانون یا فقه از سوی بانک‌ها را «عدم وجود…

به گفته سید عباس موسویان، «به دلیل اینکه اطلاعات مشتریان برای بانک‌ها قابل‌وصول نیست، بانک به دنبال راهکاری می‌رود که خود را از ریسک مصون بدارد و در برخی از موارد، هر طور شده ریسک را به شریک منتقل کند». او با انتقاد از عملکرد ۵ گروه مرتبط با «نهادینه‌سازی بانکداری اسلامی»، یعنی حوزه، دانشگاه‌ها، بانک مرکزی، صنعت بانکداری و مشتریان بانک‌ها، علت عدم‌رشد دانش بانکداری اسلامی در ایران را این دانست که هیچ کدام از این گروه‌ها همتی نکردند و به این…