موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی
مرور برچسب

مستند سراب

مستند سراب – پخش شده از شبکه یک سیما

بررسی چالش‌های شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای

تهیه شده در گروه اقتصاد شبکه سیما با همکاری موسسه فقه اقتصادی طیبات/ زمان پخش: سه‌شنبه مورخه 1399/3/6 ساعت 20 از شبکه یک سیما