موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

آشنایی با فناوری راهبردی زنجیره بلوکی و کاربردهای آن

معاونت پژوهشهای زيربنايی و امور توليدی

چکیده: زنجیره بلوکی یک فناوری جدید در زمینه رایانش امن است. این فناوری می تواند دنیای دیجیتال را متحول کند و با استفاده از خصوصیت تفاهم توزیع یافته، برای هر تراکنش آنلاین قدیمی یا فعلی، تراکنشها را به نحوی اجرا نماید که دارایی های دیجیتالی در آینده نیز قابل شناسایی و اعتماد باشند. این امر بدون در خطر افتادن حریم خصوصی و امنیت دارایی های دیجیتال و طرف های درگیر انجام می گیرد.

به بیان ساده، منطق فناوری زنجیره بلوکی این است که همانطور که سرقت کلوچه از مغازه ای خلوت بسیار ساده تر از دزدیدن آن از یک فروشگاه بزرگ در حضور هزاران شاهد است؛ فناوری زنجیره بلوکی با استفاده هنرمندانه از رمزنگاری و با توزیع اختیارات نظارت و مدیریت بر منابع اطلاعاتی و رایانشی و تاریخ مندسازی تراکنش ها، مجموعه ای از مزایای امنیتی و کارکردی به وجود آورده است. به طوری که درحال حاضر بسیار مورد توجه اتاق های فکر و مراکز قانون پژوهی دنیاست و توسط گروه مشاوره گارتنر در مجموعه فناوری های نوظهوری که بیشترین انتظارات از آنها می رود طبقه بندی شده است. کنگره و سنای آمریکا، بانک مرکزی چین ،کارگروه دولتی زنجیره بلوکی روسیه، مجلس ملی فرانسه و پارلمان اتحادیه اروپا با برگزاری جلسات استماع کارگاه ها و کنفرانس های مختلف و صدور قطعنامه مطالعه ابعاد مختلف فناوری زنجیره بلوکی را در دستور کار خود قرار داده اند. ازجمله مزایای این فناوری این است که اطلاعات پایگاه های داده نسبت به تغییرات خلاف توافقات یا قانون مقاوم خواهند شد و با شفافسازی تراکنش ها موجب جلب اعتماد شهروندان و دستگاه های امنیتی و قضایی به تراکنشهای پایگاه داده می شود. این فناوری با پراکندن پایگاه های داده در نقاط مختلف از آنها در مقابل حملات فیزیکی نیز محافظ می کند و در مواردی که دو نهاد دولتی به دلیل اختیارات متناسب با جایگاه قانونی خود نیازمند دسترسی های با شرایط مدیریتی متداخل به یک پایگاه داده یا منبع رایانشی واحد هستند (مانند برگزاری انتخابات) استفاده از این فناوری می تواند تفاهم میان دستگاه ها را تسهیل کند. متخصصین فناوری اطلاعات که به دلیل تخصص فنی در جایگاه مدیریتی پایگاه های اطلاعاتی سنتی قرار می گرفتند با کمک این فناوری دیگر جرات دخالت بدون بازخواست در پایگاه های اطلاعاتی را نخواهند داشت. زیرا سابقه اقدامات تمام اعضای سامانه نسبت به داده ها در زنجیره بلوکی ثبت شده و قابل مراجعه بازبینی و بازخواست خواهد بود. در این گزارش علاوه بر معرفی فناوری زنجیره بلوکی کاربردهای این فناوری در زمینه های بانکداری، بیمه، دفاتر اسناد رسمی ذخیره سازی داده ها و کنترل منابع اینترنتی و اینترنت اشیا و مقابله با جعل و تقلب بیان می شود. با توجه به طیف وسیع کاربردهای این فناوری استفاده از آن در برگزاری انتخابات نیاز قابل بررسی است.

اصل مقاله

دانلود مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.