موضوعات پیشنهادی پایان‌نامه‌های فقه معاملات

ردیف عنوان پایان نامه موضوع توضیحات
۱ بررسی قاعده اکل مال به باطل در معاملات جدید کلیات
۲ حدود غرر در معاملات جدید کلیات
۳ قاعده اسراف کلیات
۴ قاعده اتراف کلیات
۵ روش استنباط فقه معاملات از قرآن کلیات
۶ روش استنباط فقه معاملات از روایات کلیات
۷ قاعده اکل مال به باطل کلیات
۸ قاعده ید کلیات
۹ قاعده اقدام کلیات
۱۰ قاعده اسراف کلیات
۱۱ قاعده غرر کلیات
۱۲ ربا و مصادیق جدید آن کلیات
۱۳ « مفهوم شناسی برکت و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی» کلیات
ردیف عنوان پایان نامه موضوع توضیحات
۱ « تحلیل فقهی اقتصادی وضع مالیات بر دارایی محسوس غیر منقول» مالیات
۲ بررسی مالیات بر شرکت ها در ایران بر اساس الگوی مالیاتهای اسلامی مالیات
۳ بررسی مالیات بر ارث بر اساس  الگوی مالیاتهای اسلامی مالیات
۴ بررسی مالیات بر ارث بر اساس الگوی مالیاتهای اسلامی مالیات
۵ بررسی مالیات بر شرکتها در ایران براساس الگوی مالیاتهای اسلامی مالیات
۶ نقش زکات در نظام اقتصاد اسلامی مالیات
۷ پژوهشی پیرامون بیت‌المال در متون اسلامی مالیات
۸ بررسی آراء و نظریه های فقهی در تفسیر مجمع البیان: زکات مالیات
۹ بررسی سندی و دلالی روایات موارد خمس از کتاب جامع الاحادیث الشیعه با تأکید بر اختصاص خمس به حاکم اسلامی مالیات
۱۰ بررسی حکم وضعی استنکاف از خمس و زکات در فقه امامیه مالیات
۱۱ بررسی خمس از دیدگاه امام خمینی (ره) مالیات
۱۲ حکم خمس درآمدهای دولتی درفقه امامیه مالیات
۱۳ خمس : بررسی فقهی – تاریخی مالیات
۱۴ مالیات بر ارث مالیات
۱۵ مالیات در اسلام مالیات
۱۶ بررسی فقهی حقوقی مالیات حکومتی در اسلام مالیات
ردیف عنوان پایان نامه موضوع توضیحات
۱ ربا و کاهش قدرت خرید پول ربا
۲ ربای قرضی و معاوضی با بررسی نقش کاهش ارزش پول (از دیدگاه فقهی) ربا
۳ بررسی فقهی ربای قرضی با توجه به ماهیت پول امروزی و تورم ربا
۴ الگوی تثبیت درآمد سمی با ابزارهای غیر ربوی ربا
۵ تأثیر تورم در ربای قرضی با رویکردی به مبانی امام خمینی (ره) ربا
۶ موضوع‌شناسی ربا در اقتصاد اسلامی ربا
۷ نقد و بررسی فقهی نظریه جواز (حلیت) ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری ربا
۸ منطق شریعت در تحلیل و تحریم انواع بهره با تاکید بر ماهیت سرمایه ربا
۹ آثار و احکام بیع ربوی در فقه امامیه ربا
۱۰ بررسی فقهی و حقوقی ربا و رشوه ربا
۱۱ بررسی ربا از دیدگاه قرآن و حدیث ربا
۱۲ تحلیلی از مفاهیم بهره و ربا در اقتصاد اسلامی ربا
ردیف عنوان پایان نامه موضوع توضیحات
۱ ماهیت و احکام حقوقی پول پول
۲ ‫پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن پول
۳ بررسی وجود بازار پول در اقتصاد اسلامی پول
۴ ارزش زمانی پول از دیدگاه مدیریت مالی و فقه جعفری پول
۵ بررسی فقهی حقوقی وقف پول پول
۶ مسائل مستحدثه و آراء فقهاء اسلام (اسکناس و بانکداری) پول
ردیف عنوان پایان نامه موضوع توضیحات
۱ ماهیت فقهی کارمزد عابربانک بانک
۲ تبدیل قراردادهای وکالتی بانکی به قرض ربوی بانک
۳ موضوع شناسی کارمزد صورتحساب بانکی بانک
۴ بررسی شروط ضمن عقد قراردادهای بانکی بانک
۵ بررسی فقهی تسویه شبانه بین بانکی بانک
۶ بررسی فقهی برداشت وجه  و خدمات از عابر بانک دیگر بانک
۷ ماهیت فقهی حساب پس انداز بانکی در عرف بانک
۸ تخلف از شروط ضمن عقد بانکی بانک
۹ بررسی فقهی قرارداد مرابحه خدمات بانکی بانک
۱۰ صلح مالم یجب با تطبیق بر قرارداد های بانکی بانک
۱۱ ‫ساختار بانکداری اسلامی و ارائه الگوی برای بانکداری اسلامی در ایران بانک
۱۲ بررسی فقهی و اقتصادی سود تضمین شده ( علی الحساب) درسیستم بانکداری بدون ربا بانک
۱۳ ‫ضرورت ایجاد بازار بین بانکی در سیستم بانکداری بدون ربا،با نگرشی بر تجارت کشورهای موفق بانک
۱۴ امکان سنجی بکارگیری توافق نامه های بازخرید در عملیات بانکی بدون ربا و معرفی  جایگزین­هایی برای آن بانک
۱۵ بررسی پرتفوی عملیات بازار باز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نقش صکوک مشارکت، اجاره و سلف در آن بانک
۱۶ طراحی چگونگی ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه در چارچوب اقتصاد اسلامی بانک
۱۷ شاخص های انطباق با شریعت در بانکداری بدون ربـا در ایران بانک
۱۸ «طراحی مدل های عملیاتی اوراق بهادار(صکوک) منطبق با فقه امامیه جهت انجام عملیات بازار باز (OMO) در نظام بانکی کشور : چارچوبی نوین برای سیاست گذاری پولی اسلامی )) بانک
۱۹ تحلیل مقایسه ای الگوی بانکداری اسلامی در ایران و مالزی بانک
۲۰ آسیب شناسی تحول از عقود مبادله ای به مشارکتی در روند اعطای تسهیلات بانکی بانک
۲۱ تحلیل فقهی _ اقتصادی استفاده از بیمه سرمایه در نظام بانکداری اسلامی با تاکید بر عقد مضاربه بانک
۲۲ تحلیل فقهی – اقتصادی عملکرد بانکهای ایران در اجرای عقد مضاربه بانک
۲۳ تحلیل صوری سازی قراردادها در عملیات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، مطالعه موردی: بانک ها ی دولتی بانک
۲۴ علل و آثار گسترش “مطالبات معوق” در نظام بانکداری بدون ربای ایران و ارائه راهکارهای اصلاح آن در قالب بانکداری اسلامی بانک
۲۵ طراحی ارتباطات مالی در الگوی تفکیک بانک
۲۶ آسیب شناسی نظام قرض الحسنه در اقتصاد ایران و ارائه الگوی مطلوب آن بانک
۲۷ الگوی پیشنهادی بانکداری اسلامی برای افغانستان بانک
۲۸ راهکارهای تجهیز منابع در بانک قرض الحسنه بانک
۲۹ شاخص های حذف ربا در بانکداری اسلامی بانک
۳۰ بررسی کارایی در الگوی تفکیک بانک
۳۱ بررسی فقهی و اقتصادی ضمانتنامه های بانکی و جایگاه آن در الگوی تفکیک بانک
۳۲ اجرای بهینهء عقود مشارکتی در الگوی تفکیک بانک
۳۳ بررسی مدلهای  هیأت های شرعی در بانکداری اسلامی و ارائه الگو برای افغانستان بانک
۳۴ مفهوم و شاخص عدالت در تخصیص منابع بانکی در بانکداری اسلامی بانک
۳۵ بررسی جایگاه بانک سرمایه گذاری در الگوی تفکیک بانک
۳۶ الگوی پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی (رفتار افراد و خانواده ها) بانک
۳۷ بررسی نقش بانکداری اسلامی در توسعه اقتصادی افغانستان بانک
۳۸ بررسی  زمینه های ایجاد بانکهای تخصصی در افغانستان با ارائه مدل یک بانک تخصصی صنعت و معدن برای افغانستان بانک
۳۹ راهکارهای پیشگیری و حل مشکل تاخیر بازپرداخت ها در بانکداری اسلامی بانک
۴۰ طراحی شاخص لاضرر و کاربرد آن در بانکداری اسلامی بانک
۴۱ مسئولیت های متقابل دولت و سیستم بانکی در نظام اقتصادی اسلام بانک
۴۲ ارزیابی تحقق عدالت اقتصادی در الگوهای بانکداری اسلامی با تاکید بر الگوی تفکیک و الگوی بانکداری تجاری بانک
۴۳ بررسی علل بوجود آمدن معوقات بانکی در پست بانک ایران و راه‌های مقابله با آن بانک
۴۴ تبیین جایگاه صندوق‌های ضمانت‌ و بیمه سرمایه‌گذاری در مدیریت ریسک بانک‌های اسلامی با استفاده از روش AHP بانک
۴۵ بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی پاکستان بانک
۴۶ بررسی اثر حذف بهره در عقود مشارکتی بر رشد اقتصادی ایران مطالعه موردی ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۵ بانک
۴۷ بررسی بانکداری بدون ربا در کشور اردن و مقایسه اجمالی آن با چارچوب بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران بانک
۴۸ بررسی عملکرد جاری بانکهای در اجرای قانون بانکداری بدون ربا و تاثیر آن بر ربوی شدن عملیات بانکی بانک
۴۹ بررسی عملکرد و عوامل موثر بر تخصیص منابع (عرضه تسهیلات) بانکی در بانکهای تجاری ایران بانک
۵۰ بررسی عملکرد شرکت‌های مضاربه‌ای در بازارهای مالی و روش‌های هدایت نقدینگی سرگردان بخش خصوصی به سمت تولید بانک
۵۱ بررسی فقهی-حقوقی مضاربه در بانکداری اسلامی بانک
۵۲ بررسی فقهی – اقتصادی مضاربه در اسلام بانک
۵۳ بررسی فقهی اقتصادی عقد تورق و امکان سنجی اجرای آن در بانکداری بدون ربا‏ بانک
۵۴ بررسی عقد مضاربه در فقه و معاملات بانکی بدون ربا با رویکردی بر آرای امام خمینی(س) بانک
۵۵ بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران) بانک
۵۶ بررسی فقهی و اقتصادی اوراق بانک مرکزی با تاکید بر اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک
۵۷ بررسی فقهی و اقتصادی سود تضمین شده (علی‌الحساب) در سیستم بانکداری بدون ربا بانک
۵۸ بررسی فقهی و حقوقی عقد مشارکت و تطبیق آن با قانون بانکداری اسلامی بانک
۵۹ بررسی قوانین نظام بانکداری اسلامی ایران در فقه و حقوق موضوعه بانک
۶۰ بررسی محدودیتهای منابع تأمین مالی با نگرشی بر ابداعات مالی در چهار چوب نطام بانکداری بدون ربا بانک
۶۱ بررسی معاملات بانکی بدون ربا بانک
۶۲ بررسی منابع و مصارف در نظام بانکداری اسلامی بانک
۶۳ بررسی نحوه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جهت تطبیق با موازین شرع و قانون (تجهیز منابع و عقود مشارکت مدنی، فروش اقساطی و مضاربه) بانک
۶۴ بررسی نقش بهره در نظام بانکداری اسلام و سرمایه‌داری بانک
۶۵ بررسی نقش عقود اسلامی در سیستم بانکداری جمهوری اسلامی ایران بانک
۶۶ بررسی و تحلیل نحوه اعطای تسهیلات در نظام بانکی بانک
۶۷ بیع سلف و کاربرد آن در بانکداری اسلامی بانک
۶۸ تحقیق پیرامون عملکرد قانون بانکداری بدون ربا در ایران بانک
۶۹ تحلیل تقابل بانکداری و حقوق اسلامی بانک
۷۰ شاخص های انطباق با شریعت در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران ( با تاکید بر محاسبه شاخص ها در تخصیص منابع بانکی در بخی شعب بانک تجارت شهرتستان مقدس مشهد‏ بانک
۷۱ شروط ضمن عقد در بانکداری اسلامی با بررسی حقوق مصرف کننده بانک
۷۲ طراحی مدل مطلوب اندازه‌گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربا در ایران (مطالعه موردی: بانک ملت) بانک
۷۳ طراحی مناسب پیش بینی در مدیریت نقدینگی ‏نهادهای مالی در چارچوب نظام بانکداری ‏ بدون ربا با استفاده از شبکه های عصبی بانک
۷۴ عقد مشارکت در قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲) و تطبیق آن با حقوق مدنی وفقه امامیه بانک
۷۵ عقد مشارکت مدنی و چگونگی اعمال آن در نظام بانکداری بدون ربا بانک
۷۶ عقد مضاربه و نحوه اجرای آن در قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک
۷۷ فروش اقساطی بانک
۷۸ قابلیت بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی در بانکداری بدون ربا‏ بانک
۷۹ قانون بانکداری بدون ربا، تورم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در ایران بانک
۸۰ قرارداد مشارکت مدنی بانکی و شروط ضمن آن‏ بانک
۸۱ قرض الحسنه در حقوق بانکی ایران بانک
۸۲ کاربرد عقد رهن در عملیات بانکی بانک
۸۳ ماهیت فقهی و کارکرد بانکی عقد استصناع و معرفی ارواق استصناع، ابزاری برای سیاست مالی و پولی بانک
۸۴ ماهیت قراردادهای حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و آثار آن بانک
۸۵ محاسبه نرخ سود سرمایه‌گذاری بدون ریسک در سیستم بانکی بدون ربا بانک
۸۶ مدل مناسب حسابداری بانکداری اسلامی در ایران با تاکید بر عقود مشارکتی بانک
۸۷ مسئولیت ید امانی از منظر قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا‏ بانک
۸۸ مضاربه در حقوق ایران و کاربرد آن در امور بانکی بانک
۸۹ مضاربه و شرکت و بررسی احکام آنها و تطبیق آن با قانون بانکداری اسلامی بانک
۹۰ مطالعه تطبیقی جعاله در حقوق اسلام و ایران و کاربرد آن در امور بانکی بانک
۹۱ مطالعه تطبیقی ساختار اتحادیه های اعتباری و صندوقهای ‏قرض الحسنه در ایران: تحلیل فقهی اقتصادی بانک
۹۲ نگرش اسلام بر فعالیتهای بازار بورس اوراق بهادار بانک
۹۳ ‫بررسی تاثیر ابزارهای بانکی مبتنی برعقود شرکت و بیع در رشد صنعت خودروسازی ایران طی دوره‭۱۳۶۳-۷۷ ‬(مطالعه موردی :شرکتهای خودروسازی ایران خودرو،سایپا،پارس خودرو) بانک
۹۴ بررسی امکان جایگزینی مشارکت مدنی با سایر عقود اسلامی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا بانک
۹۵ ارزیابی عملکرد عقد مشارکت در بانکداری جمهوری اسلامی ایران بانک
۹۶ تحلیل مقایسه ای قابلیت تجهیز منابع مالی از طریق وکالتی و مشارکتی در نظام بانکداری بدون ربا و ارائه الگوی جدید برای بانکداری ایران بانک
ردیف عنوان پایان نامه موضوع توضیحات
۱ ماهیت فقهی شخصیت حقوقی بورس
۲ ماهیت فقهی سهام بورس
۳ بررسی فقهی و اقتصادی سفته بازی در بازار سرمایه بورس
۴ طراحی الگوی اسلامی صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف مبتنی بر آموزه های فقه شیعه و به کار گیری آن در اقتصاد ایران بورس
۵ تحلیل قابلیت ابزارهای مالی اسلامی در اثر گذاری بر چرخه های تجاری اقتصادی ج۱.۱. بورس
۶ مدلسازی عملیاتی و ارزیابی صکوک اجاره و مشارکت در تآمین مالی پروژه های نفت و گاز کاربردی از نظریه نمایندگی بورس
۷ تحلیـلی بر مزد منصفانه بورس
۸ طراحی الگوی تامین مالی اسلامی بخش کشاورزی در نظام بانکی و بازار سرمایه بورس
۹ اولویت بندی و مدیریت ریسک صکوک مرابحه در بازارهای سرمایه اسلامی بورس
۱۰ طراحی الگوی تامین مالی صنعت نفت ایران بر پایه صکوک بهادار اسلامی و چگونگی پوشش ریسک این اوراق(با تاکید بر اوراق مرابحه، اجاره، استصناع و صکوک ترکیبی) بورس
۱۱ طراحی الگوی تعامل بازار سرمایه با نظام بانکی در چارچوب اقتصاد اسلامی بورس
۱۲ امکان سنجی مدیریت ریسک صکوک : تحلیل فقهی – اقتصادی بورس
۱۳ « چالش‌های بازار سرمایه ایران در مسیر اسلامی شدن و دلالت های آن برای طراحی بازار سرمایه اسلامی » بورس
۱۴ تفکیک ثابت و متغیر در احکام معاملات ( مطالعه موردی: قرارداد آتی ها و اختیار معامله در بازار سرمایه ) بورس
۱۵ ارزیابی اقتصادی ورود صندوق های سرمایه گذاری مشترک به بازار آتی ها بورس
۱۶ قرارداد آتی ها از دیدگاه اقتصاد اسلامی بورس
۱۷ بررسی جایگاه سفته بازی در نظام مالی اسلامی بورس
۱۸ مطالعات مقایسه ای بازار سرمایه گذاری اسلامی اندونزی با بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بورس
۱۹ اصول و مبانی مهندسی نظام مالی اسلامی بورس
۲۰ امکان سنجی طراحی و انتشار صکوک در بازار مالی افغانستان بورس
۲۱ بررسی شرایط لازم برای شکل گیری بازار سرمایه مطلوب برای افغانستان بورس
۲۲ بررسی حکم فقهی و اقتصادی رانت در نظام مالی اسلامی بورس
۲۳ ابزارهای مالی جدید برای بازار رهن ایران بورس
۲۴ ارائه مدل تامین مالی پروژه‌های پیمانکاری توسط اوراق سفارش ساخت (صکوک استصناع) بورس
۲۵ بررسی روش های تأمین مالی در سیستم اسلامی با تأکید بر صکوک بورس
۲۶ بررسی روشهای پوشش ریسک داراییهای ارزی بانکها از منظر فقه امامیه و قانون بانکداری بدون ربا بورس
۲۷ بررسی روشهای تامین مالی و الگوهای سرمایه‌گذاری در صندوقهای سرمایه‌گذاری اسلامی بورس
۲۸ بررسی فقهی بورس اوراق بهادار‏ بورس
۲۹ بررسی فقهی و تطبیقی شرکتهای مضاربه‌ای و طراحی الگوی مالی مناسب جمهوری اسلامی ایران بورس
۳۰ حکام و آثار اوراق قرضه و اوراق مشارکت در شرکتهای سهامی بورس
۳۱ طراحی اوراق بدهی (مشارکت) مرکب مبتنی بر نظام اقتصاد اسلام بورس
۳۲ طراحی اوراق مشارکت متناسب با بازار مالی ایران بورس
۳۳ طراحی یک نوع اوراق تامین مالی جایگزین اوراق قرضه، بدون بهره در نظام جمهوری اسلامی ایران بورس
۳۴ ماهیت و آثار حقوقی اوراق اجاره بورس
۳۵ طراحی الگوی تامین مالی مبتنی بر مشارکت در توسعه میادین نفت و گاز کشور در چارچوب الزامات فقهی ، حقوقی و اقتصادی در جهت تولید صیانتی بورس
۳۶ امکان سنجی فقهی ایجاد و توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی بورس
۳۷ « امکان سنجی و الزامات فقهی، حقوقی و اقتصادی اجرای شیوه تأمین مالی پروژه محور در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران )) بورس
۳۸ چالش های کارکردی و فقهی انتشار اوراق مشارکت ریالی در ایران در راستای تدوین الگوی تامین مالی دولت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت » بورس
۳۹ « ارزیابی فقهی- اقتصادی روش‌های تأمین مالی ساختار یافته برای پروژه‌های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران و ارائه الگوی منتخب منطبق با فقه امامیه » بورس
۴۰ « الگوی بهینه تخصیص در آمدهای نفتی به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر اساس قیود ارائه شده توسط نظریه اقتصاد مقاومتی » بورس
ردیف عنوان پایان نامه موضوع توضیحات
۱ ماهیت فقهی شخصیت حقوقی بورس
۲ ماهیت فقهی سهام بورس
۳ بررسی فقهی و اقتصادی سفته بازی در بازار سرمایه بورس
۴ طراحی الگوی اسلامی صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف مبتنی بر آموزه های فقه شیعه و به کار گیری آن در اقتصاد ایران بورس
۵ تحلیل قابلیت ابزارهای مالی اسلامی در اثر گذاری بر چرخه های تجاری اقتصادی ج۱.۱. بورس
۶ مدلسازی عملیاتی و ارزیابی صکوک اجاره و مشارکت در تآمین مالی پروژه های نفت و گاز کاربردی از نظریه نمایندگی بورس
۷ تحلیـلی بر مزد منصفانه بورس
۸ طراحی الگوی تامین مالی اسلامی بخش کشاورزی در نظام بانکی و بازار سرمایه بورس
۹ اولویت بندی و مدیریت ریسک صکوک مرابحه در بازارهای سرمایه اسلامی بورس
۱۰ طراحی الگوی تامین مالی صنعت نفت ایران بر پایه صکوک بهادار اسلامی و چگونگی پوشش ریسک این اوراق(با تاکید بر اوراق مرابحه، اجاره، استصناع و صکوک ترکیبی) بورس
۱۱ طراحی الگوی تعامل بازار سرمایه با نظام بانکی در چارچوب اقتصاد اسلامی بورس
۱۲ امکان سنجی مدیریت ریسک صکوک : تحلیل فقهی – اقتصادی بورس
۱۳ « چالش‌های بازار سرمایه ایران در مسیر اسلامی شدن و دلالت های آن برای طراحی بازار سرمایه اسلامی » بورس
۱۴ تفکیک ثابت و متغیر در احکام معاملات ( مطالعه موردی: قرارداد آتی ها و اختیار معامله در بازار سرمایه ) بورس
۱۵ ارزیابی اقتصادی ورود صندوق های سرمایه گذاری مشترک به بازار آتی ها بورس
۱۶ قرارداد آتی ها از دیدگاه اقتصاد اسلامی بورس
۱۷ بررسی جایگاه سفته بازی در نظام مالی اسلامی بورس
۱۸ مطالعات مقایسه ای بازار سرمایه گذاری اسلامی اندونزی با بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بورس
۱۹ اصول و مبانی مهندسی نظام مالی اسلامی بورس
۲۰ امکان سنجی طراحی و انتشار صکوک در بازار مالی افغانستان بورس
۲۱ بررسی شرایط لازم برای شکل گیری بازار سرمایه مطلوب برای افغانستان بورس
۲۲ بررسی حکم فقهی و اقتصادی رانت در نظام مالی اسلامی بورس
۲۳ ابزارهای مالی جدید برای بازار رهن ایران بورس
۲۴ ارائه مدل تامین مالی پروژه‌های پیمانکاری توسط اوراق سفارش ساخت (صکوک استصناع) بورس
۲۵ بررسی روش های تأمین مالی در سیستم اسلامی با تأکید بر صکوک بورس
۲۶ بررسی روشهای پوشش ریسک داراییهای ارزی بانکها از منظر فقه امامیه و قانون بانکداری بدون ربا بورس
۲۷ بررسی روشهای تامین مالی و الگوهای سرمایه‌گذاری در صندوقهای سرمایه‌گذاری اسلامی بورس
۲۸ بررسی فقهی بورس اوراق بهادار‏ بورس
۲۹ بررسی فقهی و تطبیقی شرکتهای مضاربه‌ای و طراحی الگوی مالی مناسب جمهوری اسلامی ایران بورس
۳۰ حکام و آثار اوراق قرضه و اوراق مشارکت در شرکتهای سهامی بورس
۳۱ طراحی اوراق بدهی (مشارکت) مرکب مبتنی بر نظام اقتصاد اسلام بورس
۳۲ طراحی اوراق مشارکت متناسب با بازار مالی ایران بورس
۳۳ طراحی یک نوع اوراق تامین مالی جایگزین اوراق قرضه، بدون بهره در نظام جمهوری اسلامی ایران بورس
۳۴ ماهیت و آثار حقوقی اوراق اجاره بورس
۳۵ طراحی الگوی تامین مالی مبتنی بر مشارکت در توسعه میادین نفت و گاز کشور در چارچوب الزامات فقهی ، حقوقی و اقتصادی در جهت تولید صیانتی بورس
۳۶ امکان سنجی فقهی ایجاد و توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی بورس
۳۷ « امکان سنجی و الزامات فقهی، حقوقی و اقتصادی اجرای شیوه تأمین مالی پروژه محور در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران )) بورس
۳۸ چالش های کارکردی و فقهی انتشار اوراق مشارکت ریالی در ایران در راستای تدوین الگوی تامین مالی دولت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت » بورس
۳۹ « ارزیابی فقهی- اقتصادی روش‌های تأمین مالی ساختار یافته برای پروژه‌های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران و ارائه الگوی منتخب منطبق با فقه امامیه » بورس
۴۰ « الگوی بهینه تخصیص در آمدهای نفتی به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر اساس قیود ارائه شده توسط نظریه اقتصاد مقاومتی » بورس
ردیف عنوان پایان نامه موضوع توضیحات
۱ ماهیت فقهی شخصیت حقوقی بورس
۲ ماهیت فقهی سهام بورس
۳ بررسی فقهی و اقتصادی سفته بازی در بازار سرمایه بورس
۴ طراحی الگوی اسلامی صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف مبتنی بر آموزه های فقه شیعه و به کار گیری آن در اقتصاد ایران بورس
۵ تحلیل قابلیت ابزارهای مالی اسلامی در اثر گذاری بر چرخه های تجاری اقتصادی ج۱.۱. بورس
۶ مدلسازی عملیاتی و ارزیابی صکوک اجاره و مشارکت در تآمین مالی پروژه های نفت و گاز کاربردی از نظریه نمایندگی بورس
۷ تحلیـلی بر مزد منصفانه بورس
۸ طراحی الگوی تامین مالی اسلامی بخش کشاورزی در نظام بانکی و بازار سرمایه بورس
۹ اولویت بندی و مدیریت ریسک صکوک مرابحه در بازارهای سرمایه اسلامی بورس
۱۰ طراحی الگوی تامین مالی صنعت نفت ایران بر پایه صکوک بهادار اسلامی و چگونگی پوشش ریسک این اوراق(با تاکید بر اوراق مرابحه، اجاره، استصناع و صکوک ترکیبی) بورس
۱۱ طراحی الگوی تعامل بازار سرمایه با نظام بانکی در چارچوب اقتصاد اسلامی بورس
۱۲ امکان سنجی مدیریت ریسک صکوک : تحلیل فقهی – اقتصادی بورس
۱۳ « چالش‌های بازار سرمایه ایران در مسیر اسلامی شدن و دلالت های آن برای طراحی بازار سرمایه اسلامی » بورس
۱۴ تفکیک ثابت و متغیر در احکام معاملات ( مطالعه موردی: قرارداد آتی ها و اختیار معامله در بازار سرمایه ) بورس
۱۵ ارزیابی اقتصادی ورود صندوق های سرمایه گذاری مشترک به بازار آتی ها بورس
۱۶ قرارداد آتی ها از دیدگاه اقتصاد اسلامی بورس
۱۷ بررسی جایگاه سفته بازی در نظام مالی اسلامی بورس
۱۸ مطالعات مقایسه ای بازار سرمایه گذاری اسلامی اندونزی با بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بورس
۱۹ اصول و مبانی مهندسی نظام مالی اسلامی بورس
۲۰ امکان سنجی طراحی و انتشار صکوک در بازار مالی افغانستان بورس
۲۱ بررسی شرایط لازم برای شکل گیری بازار سرمایه مطلوب برای افغانستان بورس
۲۲ بررسی حکم فقهی و اقتصادی رانت در نظام مالی اسلامی بورس
۲۳ ابزارهای مالی جدید برای بازار رهن ایران بورس
۲۴ ارائه مدل تامین مالی پروژه‌های پیمانکاری توسط اوراق سفارش ساخت (صکوک استصناع) بورس
۲۵ بررسی روش های تأمین مالی در سیستم اسلامی با تأکید بر صکوک بورس
۲۶ بررسی روشهای پوشش ریسک داراییهای ارزی بانکها از منظر فقه امامیه و قانون بانکداری بدون ربا بورس
۲۷ بررسی روشهای تامین مالی و الگوهای سرمایه‌گذاری در صندوقهای سرمایه‌گذاری اسلامی بورس
۲۸ بررسی فقهی بورس اوراق بهادار‏ بورس
۲۹ بررسی فقهی و تطبیقی شرکتهای مضاربه‌ای و طراحی الگوی مالی مناسب جمهوری اسلامی ایران بورس
۳۰ حکام و آثار اوراق قرضه و اوراق مشارکت در شرکتهای سهامی بورس
۳۱ طراحی اوراق بدهی (مشارکت) مرکب مبتنی بر نظام اقتصاد اسلام بورس
۳۲ طراحی اوراق مشارکت متناسب با بازار مالی ایران بورس
۳۳ طراحی یک نوع اوراق تامین مالی جایگزین اوراق قرضه، بدون بهره در نظام جمهوری اسلامی ایران بورس
۳۴ ماهیت و آثار حقوقی اوراق اجاره بورس
۳۵ طراحی الگوی تامین مالی مبتنی بر مشارکت در توسعه میادین نفت و گاز کشور در چارچوب الزامات فقهی ، حقوقی و اقتصادی در جهت تولید صیانتی بورس
۳۶ امکان سنجی فقهی ایجاد و توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی بورس
۳۷ « امکان سنجی و الزامات فقهی، حقوقی و اقتصادی اجرای شیوه تأمین مالی پروژه محور در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران )) بورس
۳۸ چالش های کارکردی و فقهی انتشار اوراق مشارکت ریالی در ایران در راستای تدوین الگوی تامین مالی دولت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت » بورس
۳۹ « ارزیابی فقهی- اقتصادی روش‌های تأمین مالی ساختار یافته برای پروژه‌های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران و ارائه الگوی منتخب منطبق با فقه امامیه » بورس
۴۰ « الگوی بهینه تخصیص در آمدهای نفتی به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر اساس قیود ارائه شده توسط نظریه اقتصاد مقاومتی » بورس
ردیف عنوان پایان نامه موضوع توضیحات
۱ ماهیت فقهی شخصیت حقوقی بورس
۲ ماهیت فقهی سهام بورس
۳ بررسی فقهی و اقتصادی سفته بازی در بازار سرمایه بورس
۴ طراحی الگوی اسلامی صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف مبتنی بر آموزه های فقه شیعه و به کار گیری آن در اقتصاد ایران بورس
۵ تحلیل قابلیت ابزارهای مالی اسلامی در اثر گذاری بر چرخه های تجاری اقتصادی ج۱.۱. بورس
۶ مدلسازی عملیاتی و ارزیابی صکوک اجاره و مشارکت در تآمین مالی پروژه های نفت و گاز کاربردی از نظریه نمایندگی بورس
۷ تحلیـلی بر مزد منصفانه بورس
۸ طراحی الگوی تامین مالی اسلامی بخش کشاورزی در نظام بانکی و بازار سرمایه بورس
۹ اولویت بندی و مدیریت ریسک صکوک مرابحه در بازارهای سرمایه اسلامی بورس
۱۰ طراحی الگوی تامین مالی صنعت نفت ایران بر پایه صکوک بهادار اسلامی و چگونگی پوشش ریسک این اوراق(با تاکید بر اوراق مرابحه، اجاره، استصناع و صکوک ترکیبی) بورس
۱۱ طراحی الگوی تعامل بازار سرمایه با نظام بانکی در چارچوب اقتصاد اسلامی بورس
۱۲ امکان سنجی مدیریت ریسک صکوک : تحلیل فقهی – اقتصادی بورس
۱۳ « چالش‌های بازار سرمایه ایران در مسیر اسلامی شدن و دلالت های آن برای طراحی بازار سرمایه اسلامی » بورس
۱۴ تفکیک ثابت و متغیر در احکام معاملات ( مطالعه موردی: قرارداد آتی ها و اختیار معامله در بازار سرمایه ) بورس
۱۵ ارزیابی اقتصادی ورود صندوق های سرمایه گذاری مشترک به بازار آتی ها بورس
۱۶ قرارداد آتی ها از دیدگاه اقتصاد اسلامی بورس
۱۷ بررسی جایگاه سفته بازی در نظام مالی اسلامی بورس
۱۸ مطالعات مقایسه ای بازار سرمایه گذاری اسلامی اندونزی با بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بورس
۱۹ اصول و مبانی مهندسی نظام مالی اسلامی بورس
۲۰ امکان سنجی طراحی و انتشار صکوک در بازار مالی افغانستان بورس
۲۱ بررسی شرایط لازم برای شکل گیری بازار سرمایه مطلوب برای افغانستان بورس
۲۲ بررسی حکم فقهی و اقتصادی رانت در نظام مالی اسلامی بورس
۲۳ ابزارهای مالی جدید برای بازار رهن ایران بورس
۲۴ ارائه مدل تامین مالی پروژه‌های پیمانکاری توسط اوراق سفارش ساخت (صکوک استصناع) بورس
۲۵ بررسی روش های تأمین مالی در سیستم اسلامی با تأکید بر صکوک بورس
۲۶ بررسی روشهای پوشش ریسک داراییهای ارزی بانکها از منظر فقه امامیه و قانون بانکداری بدون ربا بورس
۲۷ بررسی روشهای تامین مالی و الگوهای سرمایه‌گذاری در صندوقهای سرمایه‌گذاری اسلامی بورس
۲۸ بررسی فقهی بورس اوراق بهادار‏ بورس
۲۹ بررسی فقهی و تطبیقی شرکتهای مضاربه‌ای و طراحی الگوی مالی مناسب جمهوری اسلامی ایران بورس
۳۰ حکام و آثار اوراق قرضه و اوراق مشارکت در شرکتهای سهامی بورس
۳۱ طراحی اوراق بدهی (مشارکت) مرکب مبتنی بر نظام اقتصاد اسلام بورس
۳۲ طراحی اوراق مشارکت متناسب با بازار مالی ایران بورس
۳۳ طراحی یک نوع اوراق تامین مالی جایگزین اوراق قرضه، بدون بهره در نظام جمهوری اسلامی ایران بورس
۳۴ ماهیت و آثار حقوقی اوراق اجاره بورس
۳۵ طراحی الگوی تامین مالی مبتنی بر مشارکت در توسعه میادین نفت و گاز کشور در چارچوب الزامات فقهی ، حقوقی و اقتصادی در جهت تولید صیانتی بورس
۳۶ امکان سنجی فقهی ایجاد و توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی بورس
۳۷ « امکان سنجی و الزامات فقهی، حقوقی و اقتصادی اجرای شیوه تأمین مالی پروژه محور در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران )) بورس
۳۸ چالش های کارکردی و فقهی انتشار اوراق مشارکت ریالی در ایران در راستای تدوین الگوی تامین مالی دولت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت » بورس
۳۹ « ارزیابی فقهی- اقتصادی روش‌های تأمین مالی ساختار یافته برای پروژه‌های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران و ارائه الگوی منتخب منطبق با فقه امامیه » بورس
۴۰ « الگوی بهینه تخصیص در آمدهای نفتی به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر اساس قیود ارائه شده توسط نظریه اقتصاد مقاومتی » بورس
ردیف عنوان پایان نامه موضوع توضیحات
۱ ماهیت فقهی شخصیت حقوقی بورس
۲ ماهیت فقهی سهام بورس
۳ بررسی فقهی و اقتصادی سفته بازی در بازار سرمایه بورس
۴ طراحی الگوی اسلامی صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف مبتنی بر آموزه های فقه شیعه و به کار گیری آن در اقتصاد ایران بورس
۵ تحلیل قابلیت ابزارهای مالی اسلامی در اثر گذاری بر چرخه های تجاری اقتصادی ج۱.۱. بورس
۶ مدلسازی عملیاتی و ارزیابی صکوک اجاره و مشارکت در تآمین مالی پروژه های نفت و گاز کاربردی از نظریه نمایندگی بورس
۷ تحلیـلی بر مزد منصفانه بورس
۸ طراحی الگوی تامین مالی اسلامی بخش کشاورزی در نظام بانکی و بازار سرمایه بورس
۹ اولویت بندی و مدیریت ریسک صکوک مرابحه در بازارهای سرمایه اسلامی بورس
۱۰ طراحی الگوی تامین مالی صنعت نفت ایران بر پایه صکوک بهادار اسلامی و چگونگی پوشش ریسک این اوراق(با تاکید بر اوراق مرابحه، اجاره، استصناع و صکوک ترکیبی) بورس
۱۱ طراحی الگوی تعامل بازار سرمایه با نظام بانکی در چارچوب اقتصاد اسلامی بورس
۱۲ امکان سنجی مدیریت ریسک صکوک : تحلیل فقهی – اقتصادی بورس
۱۳ « چالش‌های بازار سرمایه ایران در مسیر اسلامی شدن و دلالت های آن برای طراحی بازار سرمایه اسلامی » بورس
۱۴ تفکیک ثابت و متغیر در احکام معاملات ( مطالعه موردی: قرارداد آتی ها و اختیار معامله در بازار سرمایه ) بورس
۱۵ ارزیابی اقتصادی ورود صندوق های سرمایه گذاری مشترک به بازار آتی ها بورس
۱۶ قرارداد آتی ها از دیدگاه اقتصاد اسلامی بورس
۱۷ بررسی جایگاه سفته بازی در نظام مالی اسلامی بورس
۱۸ مطالعات مقایسه ای بازار سرمایه گذاری اسلامی اندونزی با بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بورس
۱۹ اصول و مبانی مهندسی نظام مالی اسلامی بورس
۲۰ امکان سنجی طراحی و انتشار صکوک در بازار مالی افغانستان بورس
۲۱ بررسی شرایط لازم برای شکل گیری بازار سرمایه مطلوب برای افغانستان بورس
۲۲ بررسی حکم فقهی و اقتصادی رانت در نظام مالی اسلامی بورس
۲۳ ابزارهای مالی جدید برای بازار رهن ایران بورس
۲۴ ارائه مدل تامین مالی پروژه‌های پیمانکاری توسط اوراق سفارش ساخت (صکوک استصناع) بورس
۲۵ بررسی روش های تأمین مالی در سیستم اسلامی با تأکید بر صکوک بورس
۲۶ بررسی روشهای پوشش ریسک داراییهای ارزی بانکها از منظر فقه امامیه و قانون بانکداری بدون ربا بورس
۲۷ بررسی روشهای تامین مالی و الگوهای سرمایه‌گذاری در صندوقهای سرمایه‌گذاری اسلامی بورس
۲۸ بررسی فقهی بورس اوراق بهادار‏ بورس
۲۹ بررسی فقهی و تطبیقی شرکتهای مضاربه‌ای و طراحی الگوی مالی مناسب جمهوری اسلامی ایران بورس
۳۰ حکام و آثار اوراق قرضه و اوراق مشارکت در شرکتهای سهامی بورس
۳۱ طراحی اوراق بدهی (مشارکت) مرکب مبتنی بر نظام اقتصاد اسلام بورس
۳۲ طراحی اوراق مشارکت متناسب با بازار مالی ایران بورس
۳۳ طراحی یک نوع اوراق تامین مالی جایگزین اوراق قرضه، بدون بهره در نظام جمهوری اسلامی ایران بورس
۳۴ ماهیت و آثار حقوقی اوراق اجاره بورس
۳۵ طراحی الگوی تامین مالی مبتنی بر مشارکت در توسعه میادین نفت و گاز کشور در چارچوب الزامات فقهی ، حقوقی و اقتصادی در جهت تولید صیانتی بورس
۳۶ امکان سنجی فقهی ایجاد و توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی بورس
۳۷ « امکان سنجی و الزامات فقهی، حقوقی و اقتصادی اجرای شیوه تأمین مالی پروژه محور در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران )) بورس
۳۸ چالش های کارکردی و فقهی انتشار اوراق مشارکت ریالی در ایران در راستای تدوین الگوی تامین مالی دولت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت » بورس
۳۹ « ارزیابی فقهی- اقتصادی روش‌های تأمین مالی ساختار یافته برای پروژه‌های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران و ارائه الگوی منتخب منطبق با فقه امامیه » بورس
۴۰ « الگوی بهینه تخصیص در آمدهای نفتی به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر اساس قیود ارائه شده توسط نظریه اقتصاد مقاومتی » بورس
ردیف عنوان پایان نامه موضوع توضیحات
۱ تحلیل اکل مال به باطل در قرآن فقه معاملات
۲ تحلیل اوفوا بالعقود در قرآن فقه معاملات
۳ تحلیل اصل لزوم در قرآن فقه معاملات
۴ تحلیل ربای معاملی در قرآن فقه معاملات
۵ بررسی فقهی معاملات طلای کاغذی فقه معاملات جدید منبع مطالعاتی اولیه
۶ مالیت محصولات فکری فقه معاملات جدید منبع مطالعاتی اولیه
ردیف عنوان پایان نامه موضوع توضیحات
۱ فقه مذاهب خمسه مشتمل بر مباحث : مزارعه، مساقات ، مضاربه، شرکت قراردادها
۲ قرارداد تجاری سفارش ساخت قراردادها
۳ قرارداد سفارش ساخت قراردادها
۴ اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه قراردادها
۵ ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و ایران قراردادها
۶ ترجمه و تحقیق پیرامون ابواب مضاربه، مساقات ، اجاره، مزارعه از کتاب شریف خلاف شیخ طوسی قراردادها
۷ ترجمه و تحقیق هبه-وقف ، حبس -سکنی، عمری-رقبی، از کتاب مفاتیح‌الشرایع محسن فیضی قراردادها
۸ ترجمه و تطبیق کتاب بدایه المجتهد و نهایه المقتصد. مباحث : اجاره، جماله، مساقات ، شفعه، قسمت ، رهن، حجر، تفلیس ، صلح، کفالت ، حواله، وکالت ، لقطه، لقیط، ودیعه، عاریه، غصب با آراء فقهای شیعه قراردادها
۹ جعاله در نظام بانکداری اسلام قراردادها
۱۰ ‫تحلیل اقتصادی نظام مشارکت نیروی کار در منافع بنگاه و کارکرد آن در تمدن اسلامی: بررسی مورد ایران قراردادها
۱۱ بررسی عقد استنصاع و جایگاه آن در فقه امامیه قراردادها
۱۲ تبیین ماهیت وآثارعقود مشارکتی قراردادها
۱۳ حقوق و تکالیف راهن و مرتهن در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه امامیه، فقه حنفی، فقه شاخصی، فقه مالکی، فقه حنبلی) قراردادها
۱۴ ربا، بیع‌سلم، رهن و قرض در فقه امامیه و مذاهب اربعه قراردادها
۱۵ درآمدی بر جایگاه قرض الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادی آن‏ قراردادها
۱۶ شراکت کارگران در سود بنگاه در یک رویکرد اسلامی قراردادها
۱۷ بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور با توجه به موازین فقهی، منافع ملی و حقوق بین الملل قراردادها
۱۸ « راهکارهای قراردادی به منظور مدیریت آثار تحریم‌های اقتصادی بر اجرای قراردادهای بین المللی نفت و گاز در ایران، با رعایت موازین فقهی » قراردادها
۱۹ نظریه تعیین دستمزد در اقتصاد اسلامی قراردادها
۲۰ عرضه نیروی کار بر مبنای اصول حاکم بر بازار کار اسلامی قراردادها
ردیف عنوان پایان نامه موضوع توضیحات
۱ پس انداز و سرمایه گذاری در منطقه اسلامی سرمایه
۲ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی سرمایه
ردیف عنوان پایان نامه موضوع توضیحات
۱ ارئه چارچوب نظری بهره برداری از زمین در نظام اقتصادی اسلام و بررسی تطبیقی آن با سایر زمین
۲ ابعاد فقهی و اقتصادی نظریه تهدید مالکیت زمین ( با تاکید بر وضعیت بخش زمین و مسکن در اقتصاد ایران) زمین
ردیف عنوان پایان نامه موضوع توضیحات
۱ تحلیل ربای قرض در قرآن فلسفه فقه
۲ موضوع شناسی عنصر زمان در فقه معاملات و مکتب اتریش فلسفه فقه
۳ تحلیل اقتصادی بازار در تمدن اسلامی فلسفه فقه
۴ ثروت و جایگاه آن در نظام اقتصادی اسلام فلسفه فقه
۵ جایگاه عدالت در نظام اقتصادی اسلام فلسفه فقه
۶ جایگاه مصلحت در نظام تصمیم گیری اقتصاد اسلامی فلسفه فقه
۷ مالکیت ابزار تولید و سهم آن از محصول در دیدگاه اسلامی فلسفه فقه
۸ مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول فلسفه فقه
ردیف عنوان پایان نامه موضوع توضیحات
۱ وقف حقوق مالکیت معنوی وقف
۲ وقف خاص در قانون مدنی ایران و مقایسه آن با تراست در حقوق انگلیس وقف
۳ مطالعه تطبیقی نهاد وقف در حقوق ایران و تراست در حقوق انگلیس وقف
۴ مسوغات بیع وقف وقف
۵ وقف به عنوان ابزاری برای تکافل اجتماعی وقف
۶ بررسی قاعده الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها با رویکردی بر نظریه امام خمینی(س وقف
۷ « آسیب شناسی بخش مسکن موقوفات و ارائه راهکارهای عملیاتی رفع آسیب ها؛ مطالعه موردی: رقابت عرصه اعیان وقف» وقف
۸ مالکیت عین موقوفه و آثار مترتب بر آن وقف
۹ قبض در وقف از نظر فقه و حقوق وقف
۱۰ جنبه‌های حقوقی اداره وقف وقف
۱۱ اصل ازادی فراردادها در عقد وقف وقف
۱۲ بررسی مبانی فقهی- حقوقی وقف، با نگاهی به اثرات اقتصادی و فرهنگی آن وقف
ردیف عنوان پایان نامه موضوع توضیحات
۱ « تحلیل فقهی اقتصادی وضع مالیات بر دارایی محسوس غیر منقول» مالیات
۲ بررسی مالیات بر شرکت ها در ایران بر اساس الگوی مالیاتهای اسلامی مالیات
۳ بررسی مالیات بر ارث بر اساس  الگوی مالیاتهای اسلامی مالیات
۴ بررسی مالیات بر ارث بر اساس الگوی مالیاتهای اسلامی مالیات
۵ بررسی مالیات بر شرکتها در ایران براساس الگوی مالیاتهای اسلامی مالیات
۶ نقش زکات در نظام اقتصاد اسلامی مالیات
۷ پژوهشی پیرامون بیت‌المال در متون اسلامی مالیات
۸ بررسی آراء و نظریه های فقهی در تفسیر مجمع البیان: زکات مالیات
۹ بررسی سندی و دلالی روایات موارد خمس از کتاب جامع الاحادیث الشیعه با تأکید بر اختصاص خمس به حاکم اسلامی مالیات
۱۰ بررسی حکم وضعی استنکاف از خمس و زکات در فقه امامیه مالیات
۱۱ بررسی خمس از دیدگاه امام خمینی (ره) مالیات
۱۲ حکم خمس درآمدهای دولتی درفقه امامیه مالیات
۱۳ خمس : بررسی فقهی – تاریخی مالیات
۱۴ مالیات بر ارث مالیات
۱۵ مالیات در اسلام مالیات
۱۶ بررسی فقهی حقوقی مالیات حکومتی در اسلام مالیات