موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

اجاره در فقه اسلامی

علی رفیعی

چکیده: عده زیادی از مردم به ویژه جوانان، در آغاز زندگی مشترک- برای تامین مسکن یا محل کار- ناچار از اجاره نشینی هستند.عده ای هم برای اشتغال به ادارات دولتی یا موسسات و شرکتهای خصوصی پناه می برند که غالب این مشاغل، در قالب قرار داد اجاره شکل می گیرد. این مقاله بر آن است تا در دو ساحت اجاره اعیان و اعمال، مسائل و احکام مبتلا به و به کاربردی اجاره را ار نگاه فقه اسلامی تبیین کند.
هدف دیگر این نوشته، ارائه حکم فقهی موضوعاتی است که در جامعه جریان دارد و از مصادیق اجاره به شمار می رود؛ مانند استخدام، سرقفلی اجاره توام به رهن و اجاره به شرط تملیک.

اصل مقاله

دانلود مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.