موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

اعلام قیمت نقد در فروش نسیه

سوال: آیا در خرید و فروش نسیه لازم است حتماً فروشنده قیمت نقدی و نسیه کالا را اعلام کند؟ یا اگر فقط قیمت نسیه را اعلام کند معامله صحیح است؟

شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.

مطابق فتوای مراجع معظم تقلید قیمت در معامله نسیه میتواند از قیمت نقدی بالاتر محاسبه و از خریدار دریافت گردد منتها سوالی که ممکن است پیش آید این است که برای اینکه معامله صحیح باشد آیا خریدار باید از قیمت نقدی و نسیه چیزی که خریداری می‌شود اطلاع داشته باشد یا دانسن قیمت نسیه کفایت میکند. در این خصوص نظرات مراجع تقلید را جویا شدیم

فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)

Khamenei

پاسخ: در معامله نسیه لازم نیست قیمت نقدى را اعلام کند.

استفتاء اینترنتی از سایت معظم له به شماره استفتاء: ۴۲۵۱۶۴

فتوای آیت الله موسوی اردبیلی(رحمه الله علیه)

Ardabili

پاسخ: در صحت معامله و خرید و فروش نسیه ای لازم نیست ثمن نقد مبیع معین باشد و اگر ثمن نسیه ای مبیع روشن و معین باشد معامله صحصح است.

استفتاء اینترنتی از سایت معظم له به شماره استفتاء: ۰۰۰۹۷۵۴

فتوای آیت الله طباطبایی حکیم(دامت برکاته)

Hakim

پاسخ: اعلام قیمت نقدی در فرض مذکور لازم نیست و اعلام قیمت نسیه کافی است.

استفتاء اینترنتی از سایت معظم له

فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)

Sistani

پاسخ: صحیح است.

استفتاء اینترنتی از سایت معظم له به شماره استفتاء: ۱۶۱۴۶۸

فتوای آیت الله حسینی شاهرودی(دامت برکاته)

Mohamad hashemi

پاسخ: اگر فروش نسیه باشد اعلام قیمت نسیه معامله صحیح است.

استفتاء اینترنتی از سایت معظم له به شماره استفتاء: ۹۲۳۸۲۴

فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)

Shobeiri

پاسخ: در فروش نسیه، لزومی به ذکر قیمت نقدی برای جنس نیست.

استفتاء اینترنتی از سایت معظم له به شماره استفتاء: ۱۱۴۲

فتوای آیت الله علوی گرگانی(دامت برکاته)

Alavi gorgani

پاسخ: اگر صرفا قیمت نسیه ان را اعلام کند و بر آن اساس معامله انجام گیرد صحیح است

استفتاء اینترنتی از سایت معظم له.

فتوای آیت الله محقق کابلی(دامت برکاته)

kaboli

پاسخ:در فروش نسیه مدت، مقدار قیمت و مبیع باید تعیین شود در غیر این صورت معامله باطل است؛ در بیع نقدی قیمت و مبیع تعیین شود.

استفتاء اینترنتی از سایت معظم له.

فتوای آیت الله گرامی(دامت برکاته)

Gerami

پاسخ: همین فقط کافی و صحیح است .

استفتاء اینترنتی از سایت معظم له.

فتوای آیت الله مظاهری(دامت برکاته)

mazaheri

پاسخ: صحیح است، البته باید رعایت انصاف را بکند.

استفتاء اینترنتی از سایت معظم له به شماره استفتاء: ۲۷۳۴۲

فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)

Makarem

پاسخ: تعیین قیمت نقدی لازم نیست بلکه اگر قیمت نسیه و مدت را دقیقا تعیین نمایند، کفایت می کند.

استفتاء اینترنتی از سایت معظم له کد رهگیری استفتاء: ۱۴۰۰۰۵۰۹۰۰۷۷

فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)

noori

پاسخ: در صورتی که قیمت نسیه معین و مشخص باشد، کافی است

استفتاء اینترنتی از سایت معظم له به شماره استفتاء: ۱۳۳۲۹

فتوای آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته)

پاسخ: لازم نیست قیمت نقد را اعلام کند فقط مبلغ دقیق و زمان دقیق معین گردد کفایت می کند ولی اگر مشتری از قیمت نقدی  آن پرسید دروغ گفتن حرام است.

استفتاء اینترنتی از سایت معظم له به شماره استفتاء: ۶۸۰۰۴

وحید خراسانی مراجع تقلید

فتوای آیت الله هاشمی شاهرودی(دامت برکاته)

متن

Mahmod hashemi

پاسخ: در صحت معامله نسیه ای اعلان قیمت نقدی لازم نیست ولی چنان چه عدم اعلان قیمت نقدی موجب غش شود تکلیفاً حرام است و در این صورت حق فسخ برای مشتری ثابت است.

استفتاء اینترنتی از سایت معظم له به شماره استفتاء: aa350650b4

شرح کارشناسی

مطابق فتوای مراجع معظم تقلید، در معامله نسیه دو مطلب باید روشن و معین باشد؛ اول مدت معامله و دوم قیمت کالایی که مورد معامله قرار میگیرد؛ مجهول بودن هر کدام از این دو موجب غرری شدن معامله و بطلان آن میگیرد؛ نکته ای که در پاسخ سوالات مراجع تقلید نیز به آن اشاره شده است این هست که خریدار بداند کالا را به چه قیمتی خریداری میکند و دانستن  اینکه قیمت نقدی آن چقدر است مهم نبوده و تاثیری در صحت و بطلان معامله ندارد و دانستن به همین اندازه(قیمت نسیه کالا) معامله را از غرری بودن خارج میکند.

tyb.ir/?p=26766 =لینک کوتاه مطلب

سایر احکام و استفتائات

ضمانت سود انتظاری

در یکی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانک ها چنین شرط شده است که: شریک(مشتری) متعهد گردید تسهیلات دریافتی را در موضوع مشارکت به نحوی به کار گیرد که در پایان دوره مشارکت سود مورد انتظار بانک محقق شود و اگر این سود محقق نشد هرچند مشتری به عنوان یکی از شرکا در این عدم تحقق سود مقصر…

شرط خرید کالا توسط مشتری در سلف

آیا در قرارداد سلف، خریدار می تواند با فروشنده شرط نماید که جنس خریداری شده را در سررسید، فروشنده از خریدار به قیمتی که الان معین می کنند بخرد؟

زیاده به نفع شخص ثالث

در عقد قرض اگر شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد آیا چنین شرطی جایز است؟
۱ از ۲۸