موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

برگزاری اولین دوره آموزشی مربیان فقه اصناف

مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات

دوره اول آموزش‌های فقه اصناف مخصوص مدرسین فقه اصناف و بازار از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۵ با همکاری مؤسسه فقه اقتصادی طیبات و بسیج اصناف کشور به مدت چهار روز در محل مرکز آموزشی موسسه فقه اقتصادی طیبات واقع در شهر مقدس قم برگزار گردید. در این دوره آموزشی تعداد ۱۴ نفر از طلاب و مدرسین محترم از استانهای مختلف حضور داشتند. در این مدت مباحث اخلاق کسب و کار در اسلام، رباشناسی، عقدشناسی، قراردادهای مبادله ای و مشارکتی جاری در بازار مطرح و تبیین شد. دوره با حضور اساتید و مدرسین مؤسسه طیبات همچون استاد ایمانی، استاد قاسمی، استاد نقیئی و استاد عبادی برگزار گردید و دوره با برگزاری آزمون کتبی به پایان رسید.

بعد از اتمام دوره به نفراتی که نمره قبولی را در آزمون به دست آوردند گواهینامه اتمام دوره اعطا گردید که نمونه ای از این گواهینامه ذیلا ارائه شده است.