موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

بیمه تسهیلات

بانک تسهیلاتی را طبق عقود اسلامی همانند فروش اقساطی و… که در قانون آمده است به مشتریان خود پرداخت می‌نماید. در برخی از اینها با مشتری شرط می‌شود که تسهیلات خود را بیمه نماید(بیمه فوت است که اگر مشتری قبل از اینکه تمام اقساط را پرداخت نماید فوت کند بانک بقیه بدهی مشتری را از ورثه دریافت نمی‌کند و بیمه آن را پرداخت نماید) الف: آیا چنین شرطی در قراردادها صحیح است؟ ب: اگر بیمه گر، خود بانک باشد چه حکمی دارد؟ ج: اگر این شرط در قرارداد قرض باشد چه حکمی دارد؟

مقدمه استفتاء مورد نظر دردسترس نمی باشد.

شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.

فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)

Emam

استفتاء مرجع مورد نظر دردسترس نمی باشد.

فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)

Khamenei

شماره استفتاء: ۵۸۱۶۴۰

بسمه تعالی

سلام علیکم و رحمه الله و برکاته

ج۱و۲) اشکال ندارد.

ج۳) در صورتی که بیمه نمودن برای قرض دهنده نفعی داشته باشد، جایز نیست.

موفق و مؤید باشید

محضر مبارک مقام معظم رهبری مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای دام ظله العالی

سلام علیکم

بانک تسهیلاتی را طبق عقود اسلامی همانند فروش اقساطی و… که در قانون آمده است به مشتریان خود پرداخت می‌نماید. در برخی از اینها با مشتری شرط می‌شود که تسهیلات خود را بیمه نماید(بیمه فوت است که اگر مشتری قبل از اینکه تمام اقساط را پرداخت نماید فوت کند بانک بقیه بدهی مشتری را از ورثه دریافت نمی‌کند و بیمه آن را پرداخت نماید)

الف: آیا چنین شرطی در قراردادها صحیح است؟

ب: اگر بیمه گر، خود بانک باشد چه حکمی دارد؟

ج: اگر این شرط در قرارداد قرض باشد چه حکمی دارد؟

فتوای آیت الله موسوی اردبیلی(رحمه الله علیه)

Ardabili

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی دام ظله العالی سلام علیکم بانک تسهیلاتی را طبق عقود اسلامی همانند فروش اقساطی و… که در قانون آمده است به مشتریان خود پرداخت می‌نماید. در برخی از اینها با مشتری شرط می‌شود که تسهیلات خود را بیمه نماید(بیمه فوت است که اگر مشتری قبل از اینکه تمام اقساط را پرداخت نماید فوت کند بانک بقیه بدهی مشتری را از ورثه دریافت نمی‌کند و بیمه آن را پرداخت نماید) الف: آیا چنین شرطی در قراردادها صحیح است؟ ب: اگر بیمه گر، خود بانک باشد چه حکمی دارد؟ ج: اگر این شرط در قرارداد قرض باشد چه حکمی دارد؟

فتوای آیت الله روحانی(دامت برکاته)

Rohani

فتوای آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته)

javadi

استفتاء مرجع مورد نظر دردسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله طباطبایی حکیم(دامت برکاته)

Hakim

فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)

Sobhani

استفتاء مرجع مورد نظر مورد نظر دردسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)

Sistani

استفتاء مرجع مورد نظر دردسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله حسینی شاهرودی(دامت برکاته)

Mohamad hashemi

استفتاء مرجع مورد نظر مورد نظر دردسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)

Shobeiri

سلام علیکم
سوال شماره ۲۱۴۴۰
محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی دام ظله العالی
سلام علیکم
بانک تسهیلاتی را طبق عقود اسلامی همانند فروش اقساطی و… که در قانون آمده است به مشتریان خود پرداخت می‌نماید. در برخی از اینها با مشتری شرط می‌شود که تسهیلات خود را بیمه نماید(بیمه فوت است که اگر مشتری قبل از اینکه تمام اقساط را پرداخت نماید فوت کند بانک بقیه بدهی مشتری را از ورثه دریافت نمی‌کند و بیمه آن را پرداخت نماید)
الف: آیا چنین شرطی در قراردادها صحیح است؟
ب: اگر بیمه گر، خود بانک باشد چه حکمی دارد؟
ج: اگر این شرط در قرارداد قرض باشد چه حکمی دارد؟

پاسخ کارشناسان

الف: جایز است.

ب: جایز است .

ج: اگر ضمن قرارداد قرض باشد و عقد قرارداد بیمه به این شکل برای بانک سود داشته باشدجایز نیست.

 

الف: جایز است.
ب: جایز است .
ج: اگر ضمن قرارداد قرض باشد و عقد قرارداد بیمه به این شکل برای بانک سود داشته باشدجایز نیست.

فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)

Safi

استفتاء مرجع مورد نظر مورد نظر دردسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله علوی گرگانی(دامت برکاته)

Alavi gorgani

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی دام ظله العالی سلام علیکم بانک تسهیلاتی را طبق عقود اسلامی همانند فروش اقساطی و… که در قانون آمده است به مشتریان خود پرداخت می‌نماید. در برخی از اینها با مشتری شرط می‌شود که تسهیلات خود را بیمه نماید(بیمه فوت است که اگر مشتری قبل از اینکه تمام اقساط را پرداخت نماید فوت کند بانک بقیه بدهی مشتری را از ورثه دریافت نمی‌کند و بیمه آن را پرداخت نماید) الف: آیا چنین شرطی در قراردادها صحیح است؟ ب: اگر بیمه گر، خود بانک باشد چه حکمی دارد؟ ج: اگر این شرط در قرارداد قرض باشد چه حکمی دارد؟

بسمه تعالی

۱_ اگر درعقد لازم شرط شود مانعی ندارد.

۲_ مانعی ندارد.

۳_ مانعی ندارد.

فتوای آیت الله محقق کابلی(دامت برکاته)

kaboli

متن

با سلام و تشکر از مکاتبه ی شما معظم له به سؤال شما به صورت زیر پاسخ گفته است:
بسمه تعالی
در فرض سوال در جمیع آن سر صورت بیمه کردن آن اقساط اشکال ندارد.
همیشه در پناه خداوند مؤید باشید

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی دام ظله العالی
سلام علیکم
بانک تسهیلاتی را طبق عقود اسلامی همانند فروش اقساطی و… که در قانون آمده است به مشتریان خود پرداخت می‌نماید. در برخی از اینها با مشتری شرط می‌شود که تسهیلات خود را بیمه نماید(بیمه فوت است که اگر مشتری قبل از اینکه تمام اقساط را پرداخت نماید فوت کند بانک بقیه بدهی مشتری را از ورثه دریافت نمی‌کند و بیمه آن را پرداخت نماید)


الف: آیا چنین شرطی در قراردادها صحیح است؟
ب: اگر بیمه گر، خود بانک باشد چه حکمی دارد؟
ج: اگر این شرط در قرارداد قرض باشد چه حکمی دارد؟

فتوای آیت الله گرامی(دامت برکاته)

Gerami

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی گرامی دام ظله العالی سلام علیکم بانک تسهیلاتی را طبق عقود اسلامی همانند فروش اقساطی و… که در قانون آمده است به مشتریان خود پرداخت می‌نماید. در برخی از اینها با مشتری شرط می‌شود که تسهیلات خود را بیمه نماید(بیمه فوت است که اگر مشتری قبل از اینکه تمام اقساط را پرداخت نماید فوت کند بانک بقیه بدهی مشتری را از ورثه دریافت نمی‌کند و بیمه آن را پرداخت نماید) الف: آیا چنین شرطی در قراردادها صحیح است؟ ب: اگر بیمه گر، خود بانک باشد چه حکمی دارد؟ ج: اگر این شرط در قرارداد قرض باشد چه حکمی دارد؟

بسمه تعالی
۱ – اشکال ندارد . ۲ – اشکال ندارد .
والسلام

فتوای آیت الله مظاهری(دامت برکاته)

mazaheri

متن سوال شماره:۳۳۶۴۵

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی مظاهری دام ظله العالی سلام علیکم بانک تسهیلاتی را طبق عقود اسلامی همانند فروش اقساطی و… که در قانون آمده است به مشتریان خود پرداخت می‌نماید. در برخی از اینها با مشتری شرط می‌شود که تسهیلات خود را بیمه نماید(بیمه فوت است که اگر مشتری قبل از اینکه تمام اقساط را پرداخت نماید فوت کند بانک بقیه بدهی مشتری را از ورثه دریافت نمی‌کند و بیمه آن را پرداخت نماید) الف: آیا چنین شرطی در قراردادها صحیح است؟ ب: اگر بیمه گر، خود بانک باشد چه حکمی دارد؟ ج: اگر این شرط در قرارداد قرض باشد چه حکمی دارد؟

پاسخ سوال شماره:۳۳۶۴۵

بسمه تعالی

با توافق طرفین جایز است.

حسین المظاهری

فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)

Makarem

با اهداء سلام و تحیت؛
پاسخ:
۱-در قرار داد اولیه این گونه شرطها با توافق طرفین مانعی ندارد.
۲- فرقی بین شرکت بیمه متعلق به بانک و غیر آن نیست.
۳- در مورد قرض نمی توان شرط کرد.

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله العالی سلام علیکم بانک تسهیلاتی را طبق عقود اسلامی همانند فروش اقساطی و… که در قانون آمده است به مشتریان خود پرداخت می‌نماید. در برخی از اینها با مشتری شرط می‌شود که تسهیلات خود را بیمه نماید(بیمه فوت است که اگر مشتری قبل از اینکه تمام اقساط را پرداخت نماید فوت کند بانک بقیه بدهی مشتری را از ورثه دریافت نمی‌کند و بیمه آن را پرداخت نماید) الف: آیا چنین شرطی در قراردادها صحیح است؟ ب: اگر بیمه گر، خود بانک باشد چه حکمی دارد؟ ج: اگر این شرط در قرارداد قرض باشد چه حکمی دارد؟

فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)

noori

سوال شما با کد ۲۱۷۳۸ در سایت ثبت شده است.

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی دام ظله العالی سلام علیکم بانک تسهیلاتی را طبق عقود اسلامی همانند فروش اقساطی و… که در قانون آمده است به مشتریان خود پرداخت می‌نماید. در برخی از اینها با مشتری شرط می‌شود که تسهیلات خود را بیمه نماید(بیمه فوت است که اگر مشتری قبل از اینکه تمام اقساط را پرداخت نماید فوت کند بانک بقیه بدهی مشتری را از ورثه دریافت نمی‌کند و بیمه آن را پرداخت نماید) الف: آیا چنین شرطی در قراردادها صحیح است؟ ب: اگر بیمه گر، خود بانک باشد چه حکمی دارد؟ ج: اگر این شرط در قرارداد قرض باشد چه حکمی دارد؟

جواب معظم له:

بسمه تعالی

سلام علیکم

اگر به صورت شرط ضمن عقد باشد مانعی ندارد.

فتوای آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته)

استفتاء مرجع مورد نظر دردسترس نمی باشد.

وحید خراسانی مراجع تقلید

فتوای آیت الله هاشمی شاهرودی(دامت برکاته)

Mahmod hashemi

استفتاء مرجع مورد نظر مورد نظر دردسترس نمی باشد.

شرح کارشناسی

شرح کارشناسی استفتاء مورد نظر دردسترس نمی باشد.

https://tyb.ir/?p=28888 =لینک کوتاه مطلب

سایر احکام و استفتائات

ضمانت سود انتظاری

در یکی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانک ها چنین شرط شده است که: شریک(مشتری) متعهد گردید تسهیلات دریافتی را در موضوع مشارکت به نحوی به کار گیرد که در پایان دوره مشارکت سود مورد انتظار بانک محقق شود و اگر این سود محقق نشد هرچند مشتری به عنوان یکی از شرکا در این عدم تحقق سود مقصر…

شرط خرید کالا توسط مشتری در سلف

آیا در قرارداد سلف، خریدار می تواند با فروشنده شرط نماید که جنس خریداری شده را در سررسید، فروشنده از خریدار به قیمتی که الان معین می کنند بخرد؟

زیاده به نفع شخص ثالث

در عقد قرض اگر شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد آیا چنین شرطی جایز است؟
۱ از ۲۸