موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

دوره آموزشی احکام بانکداری بدون ربا ویژه روحانیون مشاور فرهنگی بانک مهر اقتصاد

دوره آموزشی احکام بانکداری بدون ربا ویژه روحانیون مشاور فرهنگی بانک مهر اقتصاد

دوره آموزشی عمومی و کوتاه مدت احکام بانکداری بدون ربا ویژه روحانیون مشاورفرهنگی بانک مهر اقتصاد در سراسر کشور برگزار گردید.  در این دوره آموزشی که در شهر مقدس قم به مدت ۳ روز توسط «موسسه فقه اقتصادی طیبات» برگزار گردید فراگیران با قانون عملیات بانکی بدون ربا و مبانی شرعی مربوطه به صورت کاربردی آشنا شدند. در این دوره ها که توسط مدرس «موسسه فقه اقتصادی طیبات» حجت الاسلام والمسلمین جواد عبادی تدریس شد چالشهای اجرایی عملیات بانکی از منظر شرعی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای شرعی و قانونی مربوطه ارائه گردید. در پایان دوره، آزمون ارزیابی و ثمر بخشی دوره انجام شد که فراگیران سئوالات کتبی را با موفقیت سپری نمودند. این دوره در روز چهارشنبه مورخه ۹۴/۱۱/۷ شروع و در روز جمعه مورخه ۹۴/۱۱/۹ به پایان رسید.

 moshaverin mehr