موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

راهکارهای ارائه بیمه سپرده ها در ایران با اتکا به تجارب کشورهای دیگر

فرجی یوسف ؛آقایی پور اعظم السادات

چکیده: این مقاله به بررسی بیمه سپرده و فواید آن در بانکداری کشورهای گوناگون و به‌ویژه بانکداری خصوصی می‌پردازد در ادامه مقاله تجربه بیمه‌های سپرده در کشورهای ایالات متحده امریکا،آلمان فدرال و بلغارستان را بررسی می‌کند و در پایان راهکارهایی جهت ارائه مطلوب بیمه سپرده در ایران پیشنهاد می‌دهد.

اصل مقاله

دانلود مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.