موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

ربا در آمد نامشروع …

درآمد حرام اثرش در فرزندان آشکار می شود.

بسوی بهشت، تهیه شده در اداره تبلبغات حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها