موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

زیاده به نفع شخص ثالث

در عقد قرض اگر شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد آیا چنین شرطی جایز است؟

مقدمه استفتاء مورد نظر در دسترس نمی بشد.

شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.

فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)

Emam

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)

Khamenei

سوال: اگر در عقد قرض شرط شود که گیرنده زیاده را به نفع شخص ثالث بپردازد دو حالت دارد:الف: از نفع شخص ثالث قرض دهنده هم بهنحوی منتفع می‌شود. مثال: قرض می‌دهم به شرط اینکه زیاده‌ای به فرزند من بپردازی تا مشکل مالی ازدواج او حل شود. ب: از نفع شخص ثالث قرض دهنده هیچ نفعی نبرد. مثال: قرض می دهد به شرط اینکه شما مسجد محلتان را تعمییر کنید
نظر مقام معظم رهبری در مورد قرض به نفع شخص ثالث در دو صورت فوق چیست؟
جواب: در هر صورت شرط زیادی هرچند به نفع قرض دهنده نباشد، جایز نیست.

فتوای آیت الله موسوی اردبیلی(رحمه الله علیه)

Ardabili

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله موسوی اردبیلی دام ظله العالی در عقد قرض اگر شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد آیا چنین شرطی جایز است؟ مثلا قرض دهنده شرط کند قرض می‌دهم به شرطی که به صندوق کمیته امداد مبلغی را کمک مالی کنی. سایه پرفیضتان مستدام باد

فتوای آیت الله روحانی(دامت برکاته)

Rohani

فتوای آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته)

javadi

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله طباطبایی حکیم(دامت برکاته)

Hakim

فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)

Sobhani

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)

Sistani

بسمه تعالى
شرط زیادی جایز نیست حتی به نفع شخص ثالث
موفق باشید
پرسش: محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله سیستانی دام ظله العالی
در عقد قرض اگر شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد آیا چنین شرطی جایز است؟ مثلا قرض دهنده شرط کند قرض می‌دهم به شرطی که به صندوق کمیته امداد مبلغی را کمک مالی کنی.
سایه پرفیضتان مستدام باد

فتوای آیت الله حسینی شاهرودی(دامت برکاته)

Mohamad hashemi

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)

Shobeiri

فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)

Safi

سوال: اگر در عقد قرض زیاده‌ای بهنفع شخص ثالث شرط شود در دو حالت زیر حکمش چیست؟

الف: نفع شخص ثالث غیر مستقیم به قرض دهنده برسید

مثال: پدری به یک نفر قرض دهد تا قرض گیرنده زیاده‌ای را به نفع پسر قرض دهنده انجام دهد، زیاده مانند اینکه تبرعا زیارتی برای پسرش انجام شود یا پولی به او داده شود.

بک نفع شخص ثالث به هیچ وجه به قرض دهنده نرسد

مثال: کسی به یک نفر قرض دهد به شرط اینکه قرض‌گیرنده به یک نفر فقیری که هیچ ارتباطی با قرض دهنده ندارد، کمک کند.

جواب:

الف: ربای حکمی است و مانند ربای عینی حرام است.

ب: در این فرض نیز جواز شرط محل اشکال است.

فتوای آیت الله علوی گرگانی(دامت برکاته)

Alavi gorgani

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله محقق کابلی(دامت برکاته)

kaboli

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و تشکر از مکاتبه ی شما معظم له به سؤال شما به صورت زیر پاسخ گفته است:

بسمه تعالی

شرط سود مطلقا جواز ندارد مگر این که به عنوان مضاربه بوده باشد.

همیشه در پناه خداوند مؤید باشید:

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله محقق کابلی دام ظله العالی

در عقد قرض اگر شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد آیا چنین شرطی جایز است؟ مثلا قرض دهنده شرط کند قرض می‌دهم به شرطی که به صندوق کمیته امداد مبلغی را کمک مالی کنی.

سایه پرفیضتان مستدام باد

فتوای آیت الله گرامی(دامت برکاته)

Gerami

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله گرامی دام ظله العالی در عقد قرض اگر شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد آیا چنین شرطی جایز است؟ مثلا قرض دهنده شرط کند قرض می‌دهم به شرطی که به صندوق کمیته امداد مبلغی را کمک مالی کنی. سایه پرفیضتان مستدام باد

 

بسمه تعالی

به نظر حقیر جائز نیست  .

والسلام

فتوای آیت الله مظاهری(دامت برکاته)

mazaheri

متن سوال شماره:۲۹۸۱۲

محضر مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله مظاهری دام ظله العالی سلام علیکم اگر در عقد قرض شرط شود که گیرنده زیاده را به نفع شخص ثالث بپردازد دو حالت دارد:الف: از نفع شخص ثالث قرض دهنده هم به نحوی منتفع می‌شود. مثال: قرض می‌دهم به شرط اینکه زیاده‌ای به فرزند من بپردازی تا مشکل مالی ازدواج او حل شود. ب: از نفع شخص ثالث قرض دهنده هیچ نفعی نبرد. مثال: قرض می دهد به شرط اینکه شما مسجد محلتان را تعمییر کنید در مورد قرض به نفع شخص ثالث در دو صورت فوق آیا ربا محقق می‌شود یا نه؟ سایه شما بر روس مسلمین مستدام باد.

پاسخ سوال شماره:۲۹۸۱۲

بسمه تعالی

در قرض، شرط جایز نیست و مطالبۀ اضافی، حتی برای ثالث یا امور خیریّه هم جایز نیست.

حسین المظاهری

فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)

Makarem

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)

noori

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته)

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

وحید خراسانی مراجع تقلید

فتوای آیت الله هاشمی شاهرودی(دامت برکاته)

Mahmod hashemi

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

شرح کارشناسی

شرح کارشناسی استفتاء مورد نظر در دسترس نمی باشد.

https://tyb.ir/?p=28981 =لینک کوتاه مطلب

سایر احکام و استفتائات

ضمانت سود انتظاری

در یکی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانک ها چنین شرط شده است که: شریک(مشتری) متعهد گردید تسهیلات دریافتی را در موضوع مشارکت به نحوی به کار گیرد که در پایان دوره مشارکت سود مورد انتظار بانک محقق شود و اگر این سود محقق نشد هرچند مشتری به عنوان یکی از شرکا در این عدم تحقق سود مقصر…

شرط خرید کالا توسط مشتری در سلف

آیا در قرارداد سلف، خریدار می تواند با فروشنده شرط نماید که جنس خریداری شده را در سررسید، فروشنده از خریدار به قیمتی که الان معین می کنند بخرد؟

زیاده به نفع شخص ثالث

در عقد قرض اگر شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد آیا چنین شرطی جایز است؟
۱ از ۲۸