موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

شرط خرید کالا توسط مشتری در سلف

آیا در قرارداد سلف، خریدار می تواند با فروشنده شرط نماید که جنس خریداری شده را در سررسید، فروشنده از خریدار به قیمتی که الان معین می کنند بخرد؟

مقدمه استفتاء موردنظر در دسترس نمی باشد.

شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.

فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)

Emam

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)

Khamenei

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله موسوی اردبیلی(رحمه الله علیه)

Ardabili

محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی دام ظله العالی سلام علیکم الف: آیا در قرارداد سلف، خریدار می‌تواند با فروشنده شرط نماید که جنس خریداری شده را در سررسید، فروشنده از خریدار به قیمتی که الان معین می کنند بخرد؟ به عنوان مثال خریدار ۱۰۰۰ کیلو گندم را به قیمت یک میلیون تومان خریداری می کند تا ۶ ماه بعد فروشنده آن را تحویل دهد و با وی در ضمن همین عقد شرط می‌کند که در سر۶ ماه همان گندم را فروشنده از خریدار به قیمت ۱۴۰۰۰۰۰ هزار تومان بخرد. ب: اگر در مثال بالا خریدار با فروشنده به این صورت شرط نماید که یا آن را به قیمتی که معین می‌شود بفروش و پول آن را به من بده و یا خودت به همان قیمت از من خریداری کن. لطفا حکم این دو مورد را بیان فرمایید از خداوند طول عمر با عزت را برایتان آرزومندم

فتوای آیت الله روحانی(دامت برکاته)

Rohani

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته)

javadi

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله طباطبایی حکیم(دامت برکاته)

Hakim

فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)

Sobhani

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)

Sistani

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله العالی

سلام علیکم

آیا در قرارداد سلف، خریدار می‌تواند با فروشنده شرط نماید که جنس خریداری شده را در سررسید، فروشنده از خریدار به قیمتی که الان معین می کنند بخرد؟ به عنوان مثال خریدار ۱۰۰۰ کیلو گندم را به قیمت یک میلیون تومان خریداری می کند تا ۶ ماه بعد فروشنده آن را تحویل دهد و با وی در ضمن همین عقد شرط می‌کند که در سر۶ ماه همان گندم را فروشنده از خریدار به قیمت ۱۴۰۰۰۰۰ هزار تومان بخرد.

ب: اگر در مثال بالا خریدار با فروشنده به این صورت شرط نماید که یا آن را به قیمتی که معین می‌شود بفروش و پول آن را به من بده و یا خودت به همان قیمت از من خریداری کن.

لطفا حکم این دو مورد را بیان فرمایید

از خداوند طول عمر با عزت را برایتان آرزومندم

فتوای آیت الله حسینی شاهرودی(دامت برکاته)

Mohamad hashemi

آیا در قرارداد سلف، خریدار می‌تواند با فروشنده شرط نماید که جنس خریداری شده را در سررسید، فروشنده از خریدار به قیمتی که الان معین می کنند بخرد؟ به عنوان مثال خریدار ۱۰۰۰ کیلو گندم را به قیمت یک میلیون تومان خریداری می کند تا ۶ ماه بعد فروشنده آن را تحویل دهد و با وی در ضمن همین عقد شرط می‌کند که در سر۶ ماه همان گندم را فروشنده از خریدار به قیمت ۱۴۰۰۰۰۰ هزار تومان بخرد.
ب: اگر در مثال بالا خریدار با فروشنده به این صورت شرط نماید که یا آن را به قیمتی که معین می‌شود بفروش و پول آن را به من بده و یا خودت به همان قیمت از من خریداری کن.
لطفا حکم این دو مورد را بیان فرمایید
از خداوند طول عمر با عزت را برایتان آرزومندم
شماره استفتاء: ۹۴۷۶۱۱
بسمه تعالی
الف- جائز نیست.
ب- اگر شرط کند که به قیمتی که معین شود بفروش و پولش را به من بده اشکال ندارد ولی اگر شرط کند که خودت از من خریداری کن جائز نیست همان قیمت و یا بیشتر
بخش استفتاء – دفتر آیت الله العظمی شاهرودی دام ظله

فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)

Shobeiri

سلام علیکم

آیا در قرارداد سلف، خریدار می‌تواند با فروشنده شرط نماید که جنس خریداری شده را در سررسید، فروشنده از خریدار به قیمتی که الان معین می کنند بخرد؟ به عنوان مثال خریدار ۱۰۰۰ کیلو گندم را به قیمت یک میلیون تومان خریداری می کند تا ۶ ماه بعد فروشنده آن را تحویل دهد و با وی در ضمن همین عقد شرط می‌کند که در سر۶ ماه همان گندم را فروشنده از خریدار به قیمت ۱۴۰۰۰۰۰ هزار تومان بخرد.

ب: اگر در مثال بالا خریدار با فروشنده به این صورت شرط نماید که یا آن را به قیمتی که معین می‌شود بفروش و پول آن را به من بده و یا خودت به همان قیمت از من خریداری کن.

لطفا حکم این دو مورد را بیان فرمایید

از خداوند طول عمر با عزت را برایتان آرزومندم

فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)

Safi

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله علوی گرگانی(دامت برکاته)

Alavi gorgani

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله محقق کابلی(دامت برکاته)

kaboli

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله گرامی(دامت برکاته)

Gerami

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی گرامی دام ظله العالی سلام علیکم الف: آیا در قرارداد سلف، خریدار می‌تواند با فروشنده شرط نماید که جنس خریداری شده را در سررسید، فروشنده از خریدار به قیمتی که الان معین می کنند بخرد؟ به عنوان مثال خریدار ۱۰۰۰ کیلو گندم را به قیمت یک میلیون تومان خریداری می کند تا ۶ ماه بعد فروشنده آن را تحویل دهد و با وی در ضمن همین عقد شرط می‌کند که در سر۶ ماه همان گندم را فروشنده از خریدار به قیمت ۱۴۰۰۰۰۰ هزار تومان بخرد. ب: اگر در مثال بالا خریدار با فروشنده به این صورت شرط نماید که یا آن را به قیمتی که معین می‌شود بفروش و پول آن را به من بده و یا خودت به همان قیمت از من خریداری کن. لطفا حکم این دو مورد را بیان فرمایید از خداوند طول عمر با عزت را برایتان آرزومندم

 

بسمه‌تعالی

ظاهراً اشکالی ندارد .

والسلام

فتوای آیت الله مظاهری(دامت برکاته)

mazaheri

متن سوال شماره:۳۴۹۲۹
محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی مظاهری دام ظله العالی سلام علیکم الف: آیا در قرارداد سلف، خریدار می‌تواند با فروشنده شرط نماید که جنس خریداری شده را در سررسید، فروشنده از خریدار به قیمتی که الان معین می کنند بخرد؟ به عنوان مثال خریدار ۱۰۰۰ کیلو گندم را به قیمت یک میلیون تومان خریداری می کند تا ۶ ماه بعد فروشنده آن را تحویل دهد و با وی در ضمن همین عقد شرط می‌کند که در سر۶ ماه همان گندم را فروشنده از خریدار به قیمت ۱۴۰۰۰۰۰ هزار تومان بخرد. ب: اگر در مثال بالا خریدار با فروشنده به این صورت شرط نماید که یا آن را به قیمتی که معین می‌شود بفروش و پول آن را به من بده و یا خودت به همان قیمت از من خریداری کن. لطفا حکم این دو مورد را بیان فرمایید از خداوند طول عمر با عزت را برایتان آرزومندم
بسمه تعالی
آنچه نوشته‌اید شبهۀ حیلۀ شرعی دارد و جایز نیست.
حسین المظاهری

فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)

Makarem

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)

noori

محضر مبارک مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی دام ظله العالی سلام علیکم الف: آیا در قرارداد سلف، خریدار می تواند با فروشنده شرط نماید که جنس خریداری شده را در سررسید، فروشنده از خریدار به قیمتی که الان معین می کنند بخرد؟ به عنوان مثال خریدار ۱۰۰۰ کیلو گندم را به قیمت یک میلیون تومان خریداری می کند تا ۶ ماه بعد فروشنده آن را تحویل دهد و با وی در ضمن همین عقد شرط میکند که در سر۶ ماه همان گندم را فروشنده از خریدار به قیمت ۱۴۰۰۰۰۰ هزار تومان بخرد. ب: اگر در مثال بالا خریدار با فروشنده به این صورت شرط نماید که یا آن را به قیمتی که معین میشود بفروش و پول آن را به من بده و یا خودت به همان قیمت از من خریداری کن. لطفا حکم این دو مورد را بیان فرمایید از خداوند طول عمر با عزت را برایتان آرزومندم

بسمه تعالی

سلام علیکم

 

در فرض سؤال

چنین قراردادی صحیح نیست و اشکال دارد.

فتوای آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته)

استفتاء مرجع مورد نظر در دسترس نمی باشد.

وحید خراسانی مراجع تقلید

فتوای آیت الله هاشمی شاهرودی(دامت برکاته)

Mahmod hashemi

شرح کارشناسی

شرح کارشناسی استفتاء مورد نظر در دسترس نمی باشد.

https://tyb.ir/?p=28995 =لینک کوتاه مطلب

سایر احکام و استفتائات

ضمانت سود انتظاری

در یکی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانک ها چنین شرط شده است که: شریک(مشتری) متعهد گردید تسهیلات دریافتی را در موضوع مشارکت به نحوی به کار گیرد که در پایان دوره مشارکت سود مورد انتظار بانک محقق شود و اگر این سود محقق نشد هرچند مشتری به عنوان یکی از شرکا در این عدم تحقق سود مقصر…

شرط خرید کالا توسط مشتری در سلف

آیا در قرارداد سلف، خریدار می تواند با فروشنده شرط نماید که جنس خریداری شده را در سررسید، فروشنده از خریدار به قیمتی که الان معین می کنند بخرد؟

زیاده به نفع شخص ثالث

در عقد قرض اگر شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد آیا چنین شرطی جایز است؟
۱ از ۲۸