موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

مقاله/ضمانت‌های پرداخت در برات و سفته

اصل مقاله

اصل مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.