موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

مقاله/مرور زمان برات-سفته-چک

نویسنده: محمود نور آذر

اصل مقاله

اصل مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.