موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

مستند سراب – پخش شده از شبکه یک سیما

بررسی چالش‌های شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای

تهیه شده در گروه اقتصاد شبکه سیما با همکاری موسسه فقه اقتصادی طیبات/ زمان پخش: سه‌شنبه مورخه ۱۳۹۹/۳/۶ ساعت ۲۰ از شبکه یک سیما

https://tyb.ir/?p=21098 = لینک کوتاه کلیپ