مقاله/بانکداری اسلامی و چالش های پیش رو

نویسنده: محمدرضا شعبان نژاد

چکیده: “شرکت‌های حقوقی بین‌المللی،همچون:کلیفرد،۲نورتون رز،۳و کلاید اندکو،۴به طور روزافزونی مشتریان خود را به استفاده از قراردادهای مالی اسلامی توصیه می‌کنند؛و حتی برخی بانک‌های سنتی در سراسر جهان در حال ایجاد شعبه‌هایی برپایه اصول بانکداری اسلامی هستند(منصورمالک،۲۰۰۵). پیشگام این حرکت،دکتر احمدعبد العزیز النجار،دبیر کل فعلی کانون بین‌المللی بانک‌های اسلامی بود،که به تأسیس یک بانک پس‌اندز برمبنای اصل مشارکت در سود و زیان (SLP) اقدام نمود و فعالیت آن تا سال۱۹۶۷ ادامه یافت؛تا اینکه با تحول در شرایط حاکم بر آن زمان وافزایش طرفداران بانکداری اسلامی،۹ بانک مشابه دیگر در مصرفعالیت خود را آغاز کردند. بانک توسعه اسلامی نیز،خدمات مالی خود را براساس اصول شرع اسلام و برمبنای اصل مشارکت در سود و زیان و در ازای دریافت کارمزد ارائه می‌دهد. ولی ممکن است در به کارگیری این اصول بایکدیگر تفاوت داشته باشند؛که علت چنین امری را می‌توان درقوانین متمایز کشورها،اهداف متفاوت هریک از بانک‌ها ومؤسسات مالی،تجربیات و شرایط مختلف سازمانی،و نیاز به تعامل و ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های ربوی جستجو کرد(عبد الغفور،۱۹۹۵). ۷-اطلاعات و تسلط کارکنان شاغل در بانک‌های اسلامی درخصوص اصول و عقود این نوع بانکداری به درجه مطلوب نرسیده،و همچنان تعدادی از آنها خود نسبت به اصول بانکداری اسلامی دارای شبهه می‌باشند. البته تأسیس هیئت خدمات مالی اسلامی (BSFI) و برخی فعالیت‌های مشابه(به خصوص در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)،به منظور تهیه و تنظیم دستور العمل‌ها و راهکارهای مطابق با اصول شرع اسلام،یکی از اقدامات نویدبخش در نظام بانکداری اسلامی است؛که امید است تمامی بانک‌های اسلامی و کشورهای عضو،در موردمسائل اختلاف‌برانگیز به توافق رسیده و یک نقشه راه واحد رادنبال نمایند.”

اصل مقاله

اصل مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.