موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

مقاله/تحلیل فقهی-اقتصادی اختیار فروش گواهی سپرده سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از مشتقات پوشش ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی

نویسنده: سید عباس موسویان؛ محمد صفری

چکیده: مهم ترین دارایی های جاری هر بانک وجوه نقد است. وجود وجه نقد انعطاف پذیری مالی بانک و نبود آن ریسک نقدینگی بانک را افزایش می دهد. به طور کلی علل پدید آمدن ریسک نقدینگی در دو مورد، برداشت سپرده ها توسط سپرده گذاران و تعهدهای خارج از ترازنامه خلاصه می شود. از آنجا که باز پس گیری گسترده سپرده ها توسط مشتریان، بانک را با ریسک ورشکستگی مواجه می سازد و نگهداری بیش از نیاز وجوه نقد نیز سوددهی بانک را کاهش می دهد، به کارگیری ابزارهای پوشش ریسک نقدینگی برای بانک بسیار ضروری است. این مقاله با معرفی اختیار فروش گواهی سپرده سرمایه گذاری به عنوان ابزار پوشش ریسک نقدینگی و با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی و نیز تحلیلی – استنباطی، به بررسی فقهی این ابزار می پردازد. نتایج مقاله نشان می دهد که مطابق موازین فقه امامیه، قرارداد اختیار فروش گواهی سپرده سرمایه گذاری، قراردادی صحیح است و به کار گیری آن در بانکداری اسلامی مانعی ندارد.

اصل مقاله

اصل مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.