میرزا هاشم نیازی

هاشم نیازی

آیت الله هاشم نیازی

آیت الله هاشم نیازی در سال ۱۳۴۰ به طور رسمی وارد حوزه علمیه «کمالیه خرم آباد» شد. وی سال ۱۳۴۲ برای گذراندن تتمه شرح لمعه و سطوح عالیه وارد حوزه قم شد و موفق گردید قبل از سال ۴۵ در دروس خارج شرکت نماید و برای اولین سال‌های راه‌ اندازی امتحانات کتبی و شفاهی جایزه ویژه را از مرحوم آیت الله گلپایگانی دریافت کند.

سوابق علمی مرتبط

  • عضو علمی دفتر مقام معظم رهبری
  • عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه
  • استاد سطوح عالی و درس خارج حوزه علمیه
  • عضو علمی مرکز موضوع شناسی حوزه علمیه
  • عضو شورای فقهی موسسه فقه اقتصادی طیبات

سوابق اجرایی مرتبط

  • عضو مجلس خبرگان رهبری استان لرستان
  • مدیر گروه فقه مدرسه تخصصی فقه و اصول

مطالب مرتبط

مشاورین مؤسسه

اساتید مؤسسه