موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

پنجمین دوره آموزش مجازی (آنلاین) فقه بانکداری بدون ربا برگزار گردید

ویژه جمعی از خواهران طلبه و پاسخگویان احکام شرعی

مؤسسه فقه اقتصادی طیبات در راستای آموزش و ترویج احکام شرعی اقتصادی اقدام برگزاری پنجمین دوره فقه بانکداری بدون ربا نمود.

به گزارش مسؤول آموزش مؤسسه طیبات، پنجمین دوره آموزش مجازی فقه بانکداری بدون ربا به صورت آنلاین از تاریخ ۹۹/۱۰/۰۱ لغایت ۹۹/۱۰/۲۴ برگزار گردید.

در این دوره، جمعی از خواهران طلبه حوزه علمیه نجف آباد و پاسخگویان احکام شرعی با بهره‌مندی از اساتید فقه اقتصادی مؤسسه به آموزش احکام شرعی و مسائل فقهی مربوط به بانکداری بدون ربا پرداختند.

در پایان دوره به شرکت‌کنندگان، گواهینامه شرکت در دوره اعطاء گردید.

https://tyb.ir/?p=25854 =لینک کوتاه خبر