عنوان دسته

اخبار عمومی بیمه

دولت‌ها سازمان تامین اجتماعی را تضعیف کرده‌اند.

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران: دولت سازمان تأمین اجتماعی را حیاط خلوت خود…

برزو روحبخش گفت: کسانی که باید برای سازمان تامین اجتماعی تصمیم بگیرند، شرکای اجتماعی آن هستند و دولت باید تنها بر آن نظارت داشته باشد در صورتی که امروز دولت خود را همه‌کاره سازمان می‌داند.