مرور برچسب

سود

هر سودی ربا نیست.

حجت الاسلام احمد نقی‌ئی در کارگاه آشنایی با بانکداری اسلامی مبحث ربا که پیش از ظهر یکشنبه با حضور کارشناسان مذهبی و فرهنگی استان سمنان در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان در شاهرود برگزار شد با یادآوری این مطلب که نیمی از احکام اسلامی مختص به معاملات است، افزود: قرض به شرط هر نوع زیاده به نفع قرض دهنده رباست. وی با بیان این مطلب که با اختراع پول لوازم آن هم کم کم شکل گرفت، خاطرنشان کرد: اولین بانکداری ها که به صورت سنتی اداره می شدند معابد…