موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

بررسی حقوقی قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطائی بانکی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ۱۳۶۲

سید محمود کاشانی

اصل مقاله

دانلود مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.