موسسه طیبات
موسسه تحقیقات و آموزش فقه اقتصادی

سیاست‌گذاری کشورهای آمریکا، چین و آلمان در زمینه ابزارهای مالی دیجیتالی جدید مانند بیت‌کوین

معاونت پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی؛دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین

اصل مقاله

دانلود مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.