مقاله/راهکارهای عملی برای انطباق بانکداری اسلامی با ضوابط و مققرات بانکی بین المللی

نویسنده: پرويز عقيلي كرماني

چکیده: در این مقاله به منظور بررسی میزان تطابق بانکداری اسلامی با بانکداری متداول، چهار نظریه پایه ای اقتصاد و مالی، شامل نرخ سود، اصل ریسک گریزی سپرده گذاران بانکی، مدیریت پرتفوی و خط بازار سرمایه، و نظریه هزینه مالی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بررسی نشان می دهد که در حقیقت آنچه منتقدان آن را نقطه ضعف قانون بانکداری بدون ربای کنونی می دانند، در حقیقت نقطه قوت قانون است و در صورتی که امکان انجام آنچه را که منتقدان از باندکداری اسلامی انتظار دارند از آن حذف کنیم، در آن صورت قانونی را خواهم داشن که در همان حال که شرعی است کاملا با بانکداری سنتی نیز هماهنگی خواهد داشت.

اصل مقاله

اصل مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.